– Vår chef ser räddningstjänsten på ett annat sätt än att bara fixa med slangar och åka i väg på utryckningar. Utan vi jobbar mer som ett aktiebolag, brukar han säga, konstaterar brandmannen Christian Fridsta, Kommunals arbetsplatsombud på brandstationen i Västervik.

Och medellönerna har gått från att ligga bland de lägsta till de näst högsta i landet, över 32 000 kronor. Mycket tack vare Christian Fridsta.

– Det började 2013 då jag gjorde en skrivelse om att våra löner låg lite lågt, sen tog det några år, säger han. 

2018 kom belöningen, alla anställda fick då 3 000 kronor i lönepåslag. 

– Eftersom lönerna inom Kommunal är så pass sammanpressade, gör några tusenlappar en gång att du plötsligt är i andra änden av listan.

Christian Fridsta
Det är mycket tack vare Christian Fridsta som brandmännen i Västervik fick bättre lön.

Sveriges bästa

Västerviks räddningstjänst vill vara Sveriges bästa. Något som knappast går att mäta, men kanske är det ändå Sveriges mesta räddningstjänst med tanke på alla uppgifter de utför. Här är ”tut och sprut”, som det heter på brandmannaspråk en ganska liten del av verksamheten. 

De har hand om kommunens passerkort, upphandlar försäkringar åt kommunen, gör snabba anpassningar i bostäder för folk som hamnat på sjukhus, och mycket annat. Ovanpå det har de räddningsdykning som specialkompetens.

Dessutom har olika kompetenser kartlagts vilket till exempel gjort att de sköter all verkstadsservice av fordonen själva, när det visade sig finnas brandmän med mekanikerbakgrund.

Det är mycket tack vare detta som kommunen gick med på den extra lönesatsningen.

Joakim Jansson
Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef.

– När vi kunde visa nyttan och effektiviteten och alla de pengar vi sparat till kommunen genom att våra medarbetare gör alla de här sakerna så fick vi tillskottet, säger Joakim Jansson, räddnings- och säkerhetschef.

De olika uppgifterna innebär att alla på stationen har olika ansvarsområden och därmed också egna budgetar.

– Vi måste ha koll på vår budget. Det gör att vi tycker det är roligt att jobba med våra ansvarsområden, säger Christian Fridsta.

För dålig lön

Ansvarsområdena kan också ge högre löner utifrån olika kompetenser. Christian själv har bland annat sin vattendykkompetens. Även ingångslöner högt över det centrala avtalet lyfter lönenivån.

En nyanställd får 26 500 men hoppar ganska snart upp till 28 500 efter att ha visat att man behärskar räddningsfordonet och de grundläggande uppgifterna.

Christian Fridsta är stolt över att ha bidragit till att få upp lönerna för brandmännen i Västervik. Men i det stora hela tycker han ändå att det är för dåligt.

En brandman i Sverige ska absolut inte ligga under 30 000 i grundlön

Christian Fridsta

– Vi har helt okej löner men en brandman i Sverige ska absolut inte ligga under 30 000 i grundlön.

Brandmännens genomsnittslön i landet låg förra året strax under 30 000 kronor, enligt KA:s siffror.

Högst medellön bland brandmännen 2022 fanns i Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund, en knapp 100-lapp över Västervik. Lägst medellön hade brandmännen i Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, på strax under 28 000 kronor.

Löner för brandmän

  • Medellönen för brandmän i Västervik var 32 371 kronor. Rikssnittet var 29 688 kronor. Då är inte det fasta ob-tillägget på 3 795 kronor/månad (2022) inräknat.
  • Lägstalön i det centrala avtalet är från och med den 1 januari i år 22 500 kronor för den som har yrkesförberedande gymnasieutbildning, till exempel undersköterskor. För den som inte har yrkesförberedande gymnasieutbildning är lägstalönen 20 220 kronor.