Nyss lyste barnens reflexvästar i vårsolen när de gick tillbaka till Bagarbyvägens förskola i Sollentuna. Nu har de ätit fiskpinnar till lunch och vilar. I personalrummet dricker barnskötare och förskollärare kaffe. Och de håller med varandra.

Gör inget extra gratis. Den som tar på sig extra arbetsuppgifter ska ha ett lönetillägg. I Sollentuna har Kommunal drivit att barnskötare som har olika ansvarsområden ska få lönetillägg. Till exempel för att vara avdelningsansvarig, ha ansvar för att ringa in vikarier eller för digitalisering.

Förskola (genrebild).

Lönekollen

Så tjänar förskol­lärare och barn­skötare där du jobbar

Lönekollen – ditt yrke

Medellönerna för barnskötarna i Sollentuna är de högsta i Stockholmsregionen med 28 593 kronor, det kan jämföras med rikssnittet på 26 649 kronor. Förskollärarna i Sollentuna har landets högsta medellöner med 39 082 kronor, rikssnittet är 34 703 kronor. När förskollärarnas löner har ökat har även barnskötarnas löner ökat.

Utbildade barnskötare får mer

På Bagarbyvägens förskola är yrkesgrupperna ett team och eniga om att det gäller att vara påläst om den egna yrkesrollen.

– Vi har alla våra roller, vi ska se oss som ett team och stärka varandra, säger förskolläraren Lejla Fazlic.

Lejla Fazlic, förskollärare.
Lejla Fazlic, förskollärare.

I Sollentuna har också utbildade barnskötare de tre senaste åren fått i snitt 212 kronor mer i löneökning än outbildade. Detta utifrån att lokala parter valt ut vilka utbildade yrkesgrupper som ska få större löneökningar, allt enligt avtalet mellan Kommunal och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Barnskötarnas löner kan också ha gynnats av det tvärfackliga arbetet i Sollentuna där Kommunal och Sveriges Lärare stämmer av argument med varandra.

Bra att ha koll på vad som krävs

Viktigt för löneökningarna är också att lönekriterierna är välkända. Dessa tas upp på arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och lönesamtal. Och Kommunals arbetsplatsombud har ett stort ansvar.

– Det är viktigt att folk vet vad de behöver göra för att få en lönehöjning, säger Karolina Tuomisto, barnskötare och arbetsplatsombud.

För barnskötarna i Sollentuna så finns fem lönekriterier, ett av dem är ämnesansvar. Prestationen bedöms i tre nivåer. 

Lönekriterier

För barnskötare, fritidsledare och elevassistenter i Sollentuna gäller fem lönekriterier.

De är: ämnesansvar, aktivitetsansvar, relationsansvar/välkomnande, resultatansvar, verksamhets- och egenutvecklings ansvar/nytänkande.

Lönekriterierna bedöms i tre nivåer: insats med utvecklingspotential, god förväntad prestation och prestation.

Ämnesansvar är ett exempel. 

Om barnskötaren deltar i aktiviteter med elever men ibland gör avkall på lärandet eller förenklar för att främja en god stämning så anses det vara en insats med utvecklingspotential.

Om barnskötaren deltar och initierar aktiviteter tillsammans med eleverna på ett sätt som gör eleverna intresserade så anses det vara en god förväntad prestation.

Om barnskötaren organiserar och presenterar aktiviteter, miljöer och material på ett sätt som intresserar eleverna för det som ska läras och upptäckas så anses det vara en hög prestation.

Men skulle någon få en löneökning som är lägre än 300 kronor kräver Kommunal en handlingsplan. Det här brinner Jessica Ljunglöf för. Hon är Kommunals förhandlingsansvariga i Team Sollentuna och besöker Bagarbyvägens förskola. 

– I handlingsplanen ska det vara supertydligt för medarbetaren vad den ska förbättra, säger Jessica Ljunglöf.

Jessica Ljunglöf, Kommunal.
Jessica Ljunglöf, Kommunal.

Handlingsplanen ska ha delmål som ska uppnås för att en löneökning ska nås inom några månader.

– Det har gjort att lönerna höjts, säger Jessica Ljunglöf.

Ta eget ansvar

Fler barnskötare får rast och slår sig ner i den mörkrosa soffan. Först vill ingen prata om löner, men sedan kommer samtalet i gång. Och även om Sollentuna har den högsta medellönen för barnskötare i Stockholmsregionen finns det barnskötare på Bagarbyvägen som är missnödja och har en lägre lön.

Samtidig är förskolläraren Lejla Fazlic och barnskötaren Karolina Tuomisto ense om att det gäller att vara påläst.

– Att man har drivet själv att försöka utvecklas i sitt yrke som barnskötare, uppdatera sig i läroplanen och vidareutbildningar, säger Karolina Tuomisto.

Karolinas råd för bättre lön

  1. Utveckla dig i yrket.
  2. Läs läroplanen.
  3. Vidareutbilda dig.
  4. Var insatt i lönekriterierna.
  5. Ta reda på vad behöver göra för att få höjd lön.
  6. Kräv lönetillägg om du tar på dig extra arbetsuppgifter.
  7. Byt arbetsplats och förhandla upp lönen.

Vill inte byta jobb

Ett annat sätt att få upp lönen är att byta arbetsplats. Men flera av barnskötarna ser inte det som en möjlighet. Skälen är flera, någon berättar om en arbetsskada som är ett hinder i jobbet men att det är möjligt att arbeta eftersom både chefen och kollegorna tar hänsyn. Andra pratar om att ett byte skulle göra resvägen längre. Men det främsta skälet till att inte byta jobb är att de allra flesta trivs med varandra på Bagarbyvägen.

Just att många barnskötare och förskollärare jobbat länge i kommunen är en förklaring till löneläget, enligt Ingmari Brockland som är skolchef för Sollentunas förskolor.

– Vi har väldigt många duktiga, erfarna och kompetenta barnskötare som vi vill ska jobba här, säger Ingmari Brockland.

Konkurrens om personalen

Hon berättar också att det är konkurrens om personalen.

– Det har varit svårt att få tag på duktiga förskollärare och barnskötare. Vi har ingen strategi att vi ska ha Sveriges högsta löner, men vi vill ju vara en attraktiv arbetsgivare och då är lönen en del i alla fall, säger Ingmari Brockland. 

En annan förklaring är att Sollentuna har områden som polisen klassat som utsatt eller som riskområde. 

– Det är svårare att rekrytera till vissa områden och då måste vi tänka på lönen också, säger Ingmari Brockland.