Jag jobbar som timmis/behovare inom beställningstrafiken men har 50 procents sjukersättning. Mitt nuvarande anställningsavtal upphör sista september och jag undrar vad som gäller därefter?

Jag började som timmis i juni 2019 och jobbade fram till i början av december 2019 för att sedan bli sjukskriven.

Körde några pass i slutet av februari och mars 2020. Sedan slog pandemin till. Började köra igen i slutet av juni 2022 och har jobbat varje månad sedan dess med några månader med lite jobb och andra med mera jobb.

När har jag rätt att få en fast anställning om än på deltid hos den arbetsgivaren?

/ Vore så tacksam!


SVAR: För den anställningsformen du har – för viss tid när behov av extra arbetskraft föreligger – regleras som skrivningen nedan: 

”Om en arbetstagare under en femårsperiod haft anställning vid behov av extra arbetskraft i sammanlagt mer än två år övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Härvid ska medräknas om arbetstagaren under samma femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren i särskild visstidsanställning.” 

Det du behöver undersöka är hur många arbetstillfällen du haft sedan du började 2019 fram tills din anställning avslutas i september. 

Om du inte pratat med arbetsgivaren, så gör det i första hand och be dem redovisa dina arbetstillfällen. Annars ta kontakt med din fackliga företrädare på företaget och be hen hjälpa dig. Finns det inga fackliga företrädare vänder du dig till din sektionsexpedition för hjälp.