Jag har nyss fått ett fast jobb på ett privat äldreboende som har avtal med Vårdföretagarna. Lönen som står på anställningsavtalet som jag skrivit på är lägre än lägstalönen i kollektivavtalet.

Hur ska jag få rätt lön? Jag har inte gått med i Kommunal än. Om jag går med, får jag hjälp från den dag som jag går med?

/ Lurad


SVAR:  Enligt avtalet ska lägstalön endast användas som ingångslön för medarbetare som saknar relevant utbildning och/eller erfarenhet. Därefter ska lönen öka i takt med att medarbetaren utvecklas i arbetet, enligt de principer som finns i löneavtalet.

Om du har fyllt 19 år och har en sammanlagd anställningstid som överstiger tre månader, saknar en relevant utbildning och/eller erfarenhet ska din lön inte vara under 19 075 kronor. Om detta är fallet har arbetsgivaren inte följt kollektivavtalet. Det kan då anses som ett brott mot kollektivavtalet.

Lönesättningen sker individuellt vilket innebär att lönen ska sättas med hänsyn till företagets lönestruktur utifrån en samlad bedömning av den nyanställdas yrkesutbildning och/eller erfarenhet.

Du får Kommunals hjälp från den dagen som du blir medlem.