Jag jobbar 84,76 % nattarbete med fyraveckorsschema.  Stämmer det att efter den 1 april 2022  – då heltidsmåttet för nattarbetare blivit 34,20 timmar per vecka – att det i antal timmar är 143,64 timmar per månad (4,2 veckor x 34,20)? Min sektion kan inte svara på den frågan. 

/ Kommunalmedlem


SVAR: Det stämmer att från och med 1 april 2022 så är heltidsmåttet för ständigt nattarbete 34 timmar och 20 minuter i genomsnitt per vecka under beräkningsperioden, för de som omfattas av kollektivavtalet HÖK AB.

Du skriver att du har fyraveckorsschema. Om vi antar att det är detsamma som beräkningsperioden, innebär det att du ska arbeta 4 veckor x 34 timmar och 20 minuter räknat på heltidsmåttet. Det vill säga, under dessa 4 veckor ska du göra 137 timmar och 20 minuter.