Låt oss ta det från början. Fackföreningen är uppbyggd utifrån att medlemmarna är de viktigaste personerna. Medlemmarna kan sedan välja förtroendevalda genom demokratiska val på arbetsplatsen. De valda personerna blir då arbetsplatsombud eller skyddsombud. 

Ombuden kan sedan via sina uppdrag utvecklas och utbildas till att få fler uppdrag inom organisationen. Du kan engagera dig på din arbetsplats, på din sektion eller lokalt på din avdelning.

Hierarkiskt Kommunal 

Förra året läste jag organisationskultur och organisationsstrukturer under en utbildning till HR-specialist. Där valde jag att se på min egen organisation – Kommunal – utifrån de aspekter jag fick lära mig under utbildningen. 

Den lärdom jag gjorde var att de inte fanns någon struktur i Kommunals organisation. Organisationskulturen och hierarkin levde kvar sedan en tid innan jag ens visste om att facket fanns. 

Det som sker när personer varit borta från sin arbetsplats länge är att de tappar verklighetsgrunden. Jag vet själv. Jag arbetade fackligt-politiskt på heltid under fyra år.

Det här är intressant. Inom den organisationsstruktur som finns i Kommunal är det ombudsmännen som bestämmer hur mycket tid du ska få i ditt uppdrag. Tiden du får är tiden du tar ledigt från din arbetsplats för att i stället utveckla Kommunals organisation, genom utbildning, förhandling, möten med mera. 

Det som gör heltidsfackliga till ett problem är att de saknar grunden. Det som sker när personer varit borta från sin arbetsplats länge är att de tappar verklighetsgrunden. Jag vet själv. Jag arbetade fackligt-politiskt på heltid under fyra år. 

Gillas du av rätt personer?

Det finns fördelar med det fackliga heltidsarbetet. När det fungerar blir du ganska bra inom det område och de frågor som du tilldelats. Men det negativa är att hur mycket facklig tid du får handlar väldigt mycket om de högre upp i hierarkin gillar dig. Det spelar ingen roll vad medlemmarna som en gång valde dig tycker. 

Den här kulturen går emot Kommunals värderingar där allt ska utgå från arbetsplatsen. Problemet är att om du börjar ifrågasätta den osunda organisationskulturen är du obekväm. Du blir då obekväm med fel personer och de personerna bestämmer över din fackliga tid som då börjar minska till förmån för någon annan. 

En lösning är att utgå från medlemmarna och släppa attityden från både ombudsmän och chefer på Kommunal.

Jag har sett detta och jag har varit med om det själv. När du börjar rispa på organisationskulturen fryser ditt finger och du hamnar på stoppknappen och dörren är utvägen. Du får helt enkelt inte mer facklig tid. 

Lösningen är att alltid ha en fot närvarande i verksamheten. Att alla de som i dag har heltidsfacklig tid ska ut i verksamheten. Att inte göra skillnad på människor och människor. Men framför allt tillåta att organisationen blir ifrågasatt.

Alltid utgå från medlemmarna

Medlemmarna är allt, vi kan värva hur många vi vill. Men tar vi inte hand om våra egna kommer organisationen tappa erfarenhet och trovärdighet. En lösning är att utgå från medlemmarna och släppa attityden från både ombudsmän och chefer på Kommunal.