I hemtjänstgruppen Halvorstorp/Sandhem i Trollhättan har personalgruppen delats i två. De nya teamen har varsitt schema och varsin grupp med brukare.

Susanna Forsström som jobbar i gruppen och även är skyddsombud, berättar att de nu tar samma rutter varje dag, och vet vilka brukare de ska till.

– Då kommer ju rutinen på vad de vill ha hjälp med, och brukarna känner sig tryggare för de vet vem som kommer.

Arbetsmiljön styr

De nya rutterna är skapade efter brukarnas hjälpbehov och personalens kompetens, det säger Josette Haddad, enhetschef för gruppen. Brukarna där arbetet är tyngre har delats upp mellan teamen.

– För att personalen ska orka gå hos samma brukare och för att få personalkontinuitet, så delar vi upp arbetsbelastningen. Vi har tillsammans kommit överens om att geografin kommer i andra hand, arbetsmiljön går först, säger Josette Haddad.

Hur var det organiserat tidigare?

– Då gick alla till alla. Brukaren skulle ha sin hjälp, det kunde vara nån ena dagen och nån nästa. Nu vet brukarna vilka det maximalt kan bli och personalen vet precis vad de ska göra, det blir en trygghet för båda.

Politiska mål om ökad personalkontinuitet ligger bakom förändringarna, och antalet personal som brukarna möter per månad har minskat från 19 till 10. Men Josette Haddad säger att hon snabbt även märkte skillnad på personalen, och att korttidssjukskrivningarna minskat.

– Jag märkte bara på hur de gick i lokalerna, de blev mycket lugnare, mindre stress. 

Mindre åkande fram och tillbaka

Susanna Forsström håller med om att stressen minskat, så länge ingen blir sjuk och de får längre resväg. Men för henne, som jobbat 34 år i hemtjänsten i Trollhättan, kan det nya systemet också bli enformigt.

– Jag tycker att det kan blir lite tjatigt. Men det funkar bättre, man har koll på läget hos dem man är hos, det är inget som missas, det är bra.

Personalen åker också över ett mindre geografiskt område.

– Förut kunde vi vara i Halvorstorp, sen skulle vi till Sandhem och så tillbaka igen till Halvorstorp, det var mycket flackande, det har blivit bättre, säger Susanna Forsström.

­På Kommunals sektion i Trollhättan säger ordföranden Fredrik Rydell att Halvorstorp/Sandhem kanske kan bli en mall att följa. Men han tycker att det finns mycket kvar att göra, och nämner minutscheman och mer kringtid för att personalen ska slippa samvetsstress.

­­­