Hur ska personalkrisen i äldreomsorgen lösas? Nyligen kunde jag läsa sju lösningar på krisen som framförts av arbetsgivare, fack och politiker.

Jag kan berätta att det i dagsläget inte går ihop. I framtiden kommer det inte heller att gå ihop. Om inget drastiskt görs.

Med mina år inom äldreomsorgen har jag tagit mig friheten att kommentera och bemöta lösningarna som presenterats från dem som verkligen har makten att förändra. För deras förslag är både orealistiska och otillräckliga:

1: Flera ska jobba heltid

Absolut, det ska vi. Men… på vissa enheter är jobbet så pass tungt att man fysiskt eller psykiskt inte orkar jobba heltid. Många väljer deltid för att få ihop arbetslivet med barnomsorgen. Rätten till heltid är bra. Vi borde absolut arbeta heltid eftersom det påverkar vår ekonomi, både nu och när vi blir pensionärer. Men då måste vi få förutsättningar för det.

2: Personalen ska gå i pension senare

Orkar vi fram till pensionen i dag? Nej, det gör många inte när kropparna är slitna. 

Digitalisering? Mycket av det jag gör: matningar, duschar, blöjbyten och närvaro kan inte digitaliseras.

3: Digitalisering 

Digitalisering? Mycket av det jag gör: matningar, duschar, blöjbyten och närvaro kan inte digitaliseras. Kameraövervakning nattetid, rörelsevakt, ska ses som hjälpmedel till personalen och inte som ersättning för personal. Det mänskliga ögat är bästa redskapet i vården och omsorgen. All dokumentation som görs digitalt tar värdefull tid från våra boende. När jag sitter med sådant får mina kollegor jobba på golvet, utan mig.

4: Höjda löner

Ja, tack! Det vi gör måste värderas högre. Genom att byta jobb, kan man höja sin lön några tusenlappar. Vilket gör att kollegor kommer och kollegor går. Ofta kommer nya kollegor in på högre lön än vad vi som redan är anställda har. När ska våra löner höjas? 

5: Bättre arbetsmiljö

Ja, arbetsmiljö och arbetstider måste förbättras. 

Det krävs mer resurser, mer pengar så att vi kan bli fler som jobbar under schyssta arbetsvillkor med en bra arbetsmiljö.

6: Låt undersköterskorna slippa städa

Fanns det en ren städ- och pysseltjänst skulle jag söka bums! Jag gillar att städa, fixa nya gardiner, tvätta, vika fint och hålla snyggt i garderober. Sådant ingår i vårt dagliga arbete. I princip en pysseltjänst. Kanske vi kan anställa någon som behöver få in en fot på arbetsmarknaden som skulle kunna avlasta oss? En ny kollega? Vissa sysslor är inte vårdrelaterade. Låt undersköterskorna använda de kunskaper vi har för att avlasta sjuksköterskorna.

7: Utbilda arbetslösa och invandrare

Varför ska invandrare och arbetslösa lösa krisen? Det blir inte bra om man ska tvingas in i ett yrke som man inte har ett intresse av. Det blir inte bra för dem, inte för oss kollegor eller för de boende. Intresse för äldre och för vård och omsorg är nödvändigt liksom kunskaper i svenska språket. Det kan man inte tvinga fram bara för att det fattas personal.

Vi behöver bli fler

Vad makthavarna behöver förstå är att det inte går att lösa krisen inom äldreomsorgen genom att dutta här och där. Det krävs mer resurser, mer pengar så att vi kan bli fler som jobbar under schyssta arbetsvillkor med en bra arbetsmiljö. Först då kan vi få en äldreomsorg värd namnet.