Enligt Bussbranschavtalet har förare rätt till 10 minuters paus efter högst 2,5 timmars körning.

Vid Transdevs depå i Märsta finns en tvist om vad som ska hinnas med under dessa 10 minuter.

Företaget har ensidigt bestämt att paus från körning innebär att föraren ändå ska hinna med att tömma bussen på passagerare, flytta bussen och släppa på passagerare innan nästa tur.

Skyddsombudet Eduardo Munoz Cardenas har protesterat och menar att förarna i praktiken bara får 4-5 minuters paus och inte hinner lämna bussen för att gå på toaletten.

– Jag anser att företaget bryter mot avtalet och allvarllgt försämrar vår arbetsmiljö.

Han vände sig till Arbetsmiljöverket som inte ville ta sig an ärendet med motiveringen att detta är en avtalsfråga.

Kritik mot lång väntetid

Kommunals avdelning i Stockholm lyckades i förhandling med företaget inte lösa tvisten. Ärendet bollades vidare till förbundet centralt som nu har begärt en förhandling med Sveriges Bussföretag om hur bestämmelsen i avtalet om rätt till paus ska tolkas.

Tvisten om pauserna har pågått sedan i somras. Eduardo Munoz Cardenas är kritisk till att det har gått så lång tid innan förbundet nu begär central förhandling.

Ombudsman Marie-Louise Eng förklarar att det har tagit tid därför att förbundet har läst gamla domar i arbetsdomstolen om pauser och utvärderat rättsläget.

– Vi vill ju vara säkra på att vinna om vi begär en central förhandling. Och nu är vi säkra. Den tolkning som Transdev i Märsta gör om pauser strider mot avtalet, säger hon.