Frågan om att bussförare ofta tvingas börja och sluta sina pass på olika platser har irriterat många förare länge. I senaste avtalsförhandlingen 2020 inrättades en särskild arbetsgrupp som skulle jobba med problemet.

– Det var en het fråga för vår delegation, säger Eva-Marie Larsson som är ombudsman på Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet. 

Ska ge betalt per timme

Nu har man alltså nått en överenskommelse. Den går ut på att förare från och med 1 januari 2023 får en restidsersättning på 161,93 kronor per timme. Ersättningen beräknas utifrån den tid arbetsgivaren beräknar att det skulle ta att återvända till den plats där passet inleddes. Restidsersättningen utbetalas bara om en sådan resa faktiskt görs.

– Eftersom det var en arbetsgrupp och inte är en avtalsförhandling har det inte i kostat något i minskade löneökningar, säger Eva-Marie Larsson.

”Svårt att få som arbetstid”

I sociala medier har viss kritik riktats mot uppgörelsen, eftersom många förare i stället vill att resorna ska ses som arbetstid och att ersättningen i stället ska betalas ut som lön.

– Det är klart att det hade varit det bästa. Men det finns en förvaltningsrättslig dom om det här med restid som säger att det är svårt att få färd till och från arbetet att omfattas av arbetstidslagen eller arbetsmiljölagen. Då fanns alternativet med restidsersättning, säger Eva-Marie Larsson.

Fotnot: Här går det att läsa mer om överenskommelsen (extern länk).