Ett exempel på där läget är tufft är Region Dalarna. Där får medarbetare som går in och gör ett extrapass på minst sex timmar 1 100 kronor. Ett extra nattpass ger 1 400 kronor. Men det här är inget som får facket att jubla.

– Man får inte bättre arbetsmiljö för att man får mer pengar. I ett akut läge kanske man behöver erbjuda det, men det känns som att de gör det här för ofta. Man har erbjudit de här pengarna under flera år, säger Therese Lundell, sektionsordförande för Kommunals regionsektion i Dalarna.

Många tar extrapass

Hon berättar att många tackar ja till att ta extrapass och det gäller också föräldralediga som får samma ersättning om de går in och bryter sin föräldraledighet. Region Dalarnas erbjudande gäller fram till 15 januari.

– Det känns som att man bara släcker bränder och inte jobbar långsiktigt med problematiken kring bemanning. Det var ansträngt redan innan personal blev sjuka, det är brist på alla yrkeskategorier, säger Therese Lundell.

Therese Lundell i Region Dalarna
Therese Lundell i Region Dalarna.

Hon nämner undersköterskor och skötare, men säger också att det börjar bli brist på personal inom serviceyrken såsom städ och vaktmästeri.

– Det är tufft på väldigt många ställen när det gäller arbetsmiljön. Den här återhämtningen som man har gått och väntat på kommer aldrig.

Går upp i stabsläge

I Stockholm har tre sjukhus gått upp i så kallat stabsläge. Det gäller S:t Göran, Södersjukhuset och Norrtälje. Läget är också tufft på Centralsjukhuset på Karlstad, Sunderbyns sjukhus i Norrbotten och i Region Kronoberg. Orsakerna är både ökad smittspridning och personalbrist. Det innebär bland annat att flera operationer har skjutits upp.

Även i Göteborg är läget ansträngt, berättar Kommunals sektionsföreträdare på Sahlgrenska, Hans Ekström:

– Vi har många överbeläggningar och ligger på 100-120 procent av kapaciteten. Vi hade glashalt i veckan och det gjorde att en avdelning i Mölndal fick en beläggning på 210 procent av sin kapacitet. När det gäller covidpatienter vårdar vi 100 personer, men hälften av dem har kommit in för annat och testats positivt på sjukhuset. 

Risk för ny covid-våg

Folkhälsomyndigheten har varnat för ökad belastning på vård och omsorg i januari då det kan bli en ny våg av covid-smittade, vilket skulle kunna öka antalet patienter till en nivå liknande förra vinterns:

– Kommer det en sådan våg är det på gränsen till att vi kan bemanna upp. Det finns säkert utrustning och material – men det saknas personal, säger Hans Ekström.

För att kunna möta ett eventuellt ökat tryck inom akutsjukvården har Västra Götalandsregionen i veckan återaktualiserat ett avtal som kan ge 160 kronor extra per timme (utöver ob- och övertidsersättning) för den som blir beordrad att arbeta. Avtalet gäller inte generellt utan beslutas av de enskilda verksamheterna.