Trots att vi rapporterar tillbud på vår arbetsplats händer inget. Jag har pratat med skyddsombudet, men inget sker. Nu har jag lagt fem allvarliga tillbud utan resultat. Hur ska man göra för att tillbuden ska leda till åtgärder? 

/ Uska


SVAR: Arbetsgivaren ska i sitt systematiska arbetsmiljö­arbete utreda arbetsmiljön så att risken för olycksfall undanröjs. I detta arbete  är tillbudsanmälan en stor hjälp. Anställda och skyddsombud ska ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Då är en arbetsplatsträff idealisk för att ta upp och diskutera bland annat tillbudsanmälningar.

Är det ett allvarligt tillbud med allvarlig fara för liv eller hälsa för arbetstagaren, ska arbetsgivaren anmäla detta till Arbets­miljöverket. Arbetsgivaren behöver ta fram rutiner som beskriver hur tillbud uppmärksammas och hanteras på arbets­platsen. Det kan även vara bra att ta fram någon form av checklista på hur ett tillbud ska hanteras, behandlas samt följas upp. Om inget händer kan det nog vara bra att kontakta Kommunals sektion och be dem lyfta detta med arbetsgivaren.