Under hösten kommer alla 13 äldreboenden i kommunen, både privata och kommunala, att rustas med nya möbler. Det handlar om massagefåtöljer, gungande vilstolar och en så kallad vilomöbel, som ska göra det enklare att vila i avskildhet. 

Förhoppningen är att möblerna ska göra det enklare för personalen att återhämta sig under sina raster, skriver Täby kommun i ett pressmeddelande. På Kommunal sektion nordost, team Täby, är man glad över satsningen.

– Det är jättebra att man ser problemet och vill göra det enklare för medarbetarna att få kort återhämtning, säger Susanne Lindoff Dahlqvist, sektionsordförande.

Dock understryker hon att det är viktigt att det finns tid för personalen att använda fåtöljerna över huvud taget.

Rasterna räcker inte till

Många inom äldreomsorgen jobbar på tidspressade scheman och raster räcker sällan till för både äta lunch och använda fåtöljerna, speciellt med tanke på att många har rast ungefär samtidigt.

– Om man satsar på att köpa in hjälpmedel för att personalen ska må bättre måste man också avsätta tid för det, säger Susanne Lindoff Dahlqvist och fortsätter:

– Sedan behöver man ju få avkoppling fler gånger under dagen än bara under rasten. Om arbetsgivaren gör det enklare för personalen att gå undan till exempel tio minuter och sätta sig ned är det bra, men det är en bemanningsfråga, säger Susanne Lindoff Dahlqvist. 

Enligt Täby kommun ska man även kartlägga sjukfrånvaron på kommunens tre kommunala äldreboenden.

Syftet är att undersöka vilka mönster som finns och sedan förstärka bemanningen när sjukfrånvaron är som högst. Arbetssättet ska utvärdera och återkopplas till alla äldreboenden i Täby.