Svårigheterna att rekrytera vikarier och ett oväntat stort antal insjuknade i covid har gjort att läget i äldreomsorgen varit ansträngt i sommar, inte minst i de kommuner som har många sommarboende och därmed fler brukare i hemtjänsten.

Undersköterska med munskydd (genrebild).

Får du säga nej till beordrad övertid? Vi reder ut vad som gäller

KA reder ut

På Gotland har anställda i hemtjänsten arbetat drygt 4 600 timmar beordrad övertid i sommar, det är en ökning med drygt 1 100 timmar jämfört med i fjol. Många har också avstått semester och tagit extrapass.

Nästa alla av Maria Bodlunds arbetskamrater i Mellersta Gotlands hemtjänst har avstått en semestervecka eller gått in och arbetat på semesterdagar. Nu är både hon och arbetskamraterna trötta. Maria Bodlund känner i kroppen att semestern blev en vecka kortare.

– Det är ju klart att man bär med sig det in i höstmörkret, säger hon.

1200 kronor

Den som avstod en semestervecka fick en ersättning på 12 000 kronor, den som avstod semesterdagar fick 1 200 kronor per dag.  

Samtidigt har många beordrats övertid. Maria Bodlund har arbetat 12,5 timmars övertid i juli och bedömer att det är genomsnittet i hennes arbetsgrupp där vissa arbetat 25 timmar övertid i juli.

På sommaren ökar arbetsbelastningen i hemtjänsten eftersom Gotland då får fler brukare från andra delar av landet. Maria Bodlunds hemtjänstgrupp har fått förstärkning från andra arbetsgrupper och från Samhall som bland annat utför städning.

Underbemanning ger hjärntrötthet

Men det har ändå fattats personal när Maria Bodlund kommit till jobbet flera morgnar. Oftast är det svårt att hitta någon som kan gå in med så kort varsel. Ovissheten har gjort att hon känner sig tröttare på ett sätt som hon inte gjort tidigare.

– Det är ju en mentalstress om man ställs inför det scenariot varje gång man ska gå i tjänst. Det blir hjärntrötthet av det, säger Maria Bodlund.

Vi känner oss underbemannade hela tiden, därför att sjuktalen är höga. Man önskar att de ska överbemanna en smula för att det ska finnas en spelpjäs att ta till i fall det är någon som sjukskriver sig.

Maria Bodlund, undersköterska

Det ansträngda läget förstärks av att det i hennes grupp är flera vakanta tjänster.

– Vi känner oss underbemannade hela tiden, därför att sjuktalen är höga. Man önskar att de ska överbemanna en smula för att det ska finnas en spelpjäs att ta till i fall det är någon som sjukskriver sig, säger Maria Bodlund.

Även om hon tycker att arbetsgivaren och teamledarna gör sitt bästa för att hantera situationen känner hon, som skyddsombud, oro för att arbetskamrater tar för många extra pass. Men hon vet att det är svårt att säga nej när det på grund av sjukskrivningar fattas personal en helg.

– Då känner man att man inte vill sätta de andra i sticket och tar ett pass, säger Maria Bodlund.

Låga löner leder till extrapass

Men löneläget har också betydelse. På Gotland låg medellönen för undersköterskor i äldreomsorgen i fjol på 26 894 kronor. Det är lägre än rikssnittet 27 450 kronor.

KA:s lönekoll.

Lönekollen 2022

Medellönen i ditt yrke? Kolla här!

Löner

Maria Bodlund är övertygad om att lönenivån gör att många tar extrapass.

– Ja, det är absolut så, det gör jag själv. Det visar att vi är lågavlönade. För egentligen behöver vi vår återhämtning, säger Maria Bodlund.

Hon säger också att det går ut över hennes familj och att hon är en jobbig typ när hon kommer hem.

Samtidigt lyfter hon att det är dyrt för sommarvikarier från fastlandet att hyra sommarbostad på Gotland.

– De som jobbar med rekryteringsfrågorna måste försöka göra det långsiktigt, det är tio månader till nästa semesterperiod, de måste vara innovativa, säger Maria Bodlund.

Samtidigt påminner hon om att bristen på vårdutbildade är ett problem i hela landet och att det kräver åtgärder som är långsiktiga.

Se över lösningar inför nästa sommar

Kommunal ska nu tillsammans med arbetsgivaren utvärdera sommaren, antalet övertidstimmar, sjuktal och hur rutinen för förläggning av huvudsemester har följts.

– Det här är inte hållbart. Det förekommer att medarbetare inte har haft fyra veckors sammanhängande semester, därför är jag oroad, säger Annikki Björnlund, Kommunals huvudskyddsombud i socialförvaltningen.

Annika Björnlund, Kommunal.
Annika Björnlund, Kommunal.

Under hösten ska Kommunal tillsammans med arbetsgivaren se över lösningar inför sommaren 2023.

Magnus Björk är hemtjänstchef på socialförvaltningen:

– Fokus under hösten kommer att vara hur klarar vi av bemanningssituationen framåt. En stor del av att klara bemanningssituationen framåt handlar om att behålla den personal vi har, säger Magnus Björk till P4 Gotland.