Vi är två kolleger som jobbar i köket på ett äldreboende. Vi är beroende av progressiva glasögon. Nu är det så att jag vid flertalet tillfällen fått påpekat av min optiker att anledningen till att vi måste byta glasögon så ofta – upp till en gång per år – är att värmen och ångan från grytor, ugnar och diskmaskinen förstör beläggningen och krackelerar glaset. Detta kostar oss 5 000–7 000 kronor per år. Chefen säger att de bara kan hjälpa till med terminalglasögon och det får man bara om man sitter vid dator mer än två timmar per dag. Ska vi verkligen acceptera att behöva bekosta glasögon så ofta när de enligt optikern blir förstörda av jobbet?

/ Fattig kommunalare


SVAR: Det ligger i arbetsgivarens ansvar, enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, att i det systematiska arbets­miljöarbetet undersöka de risker som kan uppstå på arbetsplatsen och åtgärda dessa. Går inte det ska arbetsgivaren tillhandahålla personlig skyddsutrustning. Ifall personlig skyddsutrustning ska användas så kan skyddsombudet ställa krav på arbetsgivaren att dessa ska anpassas efter den verksamhet som bedrivs.

Prata med ditt skyddsombud om detta till att börja med. Tillsammans kan ni sedan diskutera med er fackliga sektion om hur ni ska gå vidare.