I Uppsala har drygt 430 bussförare skrivit på protestlistor efter att de blivit bötfällda av biljettkontrollanter när de rest till eller ifrån sina arbetspass som börjar och slutar på olika platser.

Efter att Kommunal drivit att bussförare i uniform ska få åka gratis till och från passen har nu en överenskommelse nåtts med Gamla Uppsala Buss och UL (tidigare Upplands Lokaltrafik).

Har kontaktat regionpolitiker

Därmed får bussförare i uniform resa gratis på vissa linjer i anslutning till sina arbetspass. Det gäller fyra specifika busslinjer och specifika delsträckor på dessa. Men enligt Kommunal löser detta inte hela problemet.

– Bästa lösningen är att arbetsgivaren förlägger schema så att alla slutar där de börjar, säger Jafar Sarehkhani, förtroendevald Kommunal.

Därför fortsätter nu förhandlingarna, för att få gehör har facket även tagit kontakt med regionpolitiker.

Kommunal kräver även att bussförarna ska få rabatterade månadskort, något som i så fall kommer att förmånsbeskattas.

Vill slippa betala böter

I juni har 14 bussförare blivit stoppade av UL:s kontrollanter och krävts på en kontrollavgift på 1 500 kronor.

– Vi har begärt att kontrollavgiften ska annulleras, säger Jafar Sarehkhani.

Eva Pettersson, trafikchef på Gamla Uppsala Buss, bekräftar för Uppsala Nya Tidning att en överenskommelse nåtts och att de nya reglerna gäller från onsdag den 22 juni.

Samtidigt säger Eva Pettersson att hon inte kan uttala sig om uti fall de förare som fått böter kan få tillbaka sina pengar.

 Resor och förmånsbeskattning

Tjänsteresor förmånsbeskattas vanligtvis inte. Resor till och från ett arbetspass förmånsbeskattas inte heller om de sker från tjänstestället, till exempel bussdepån.

Rabatterat månadskort förmånsbeskattas om det är så att man kan resa på det privat.

Källa: Skatteverket