Varför kommer du att vara med på Förskoleupprorets manifestation i Stockholm?

– Barngrupperna måste bli mindre och personalen fler. De som bestämmer måste lyssna på oss. På 1980-talet kunde det vara 12 barn i småbarnsgrupper 1-3 år  och fyra pedagoger som arbetade med dem. I dag ser det inte ut så någonstans skulle jag säga. I Solna där jag arbetar finns det förskolor där de är två pedagoger som tar hand om 12 barn som är ett till två år gamla. Det går inte ihop med kraven på oss från läroplanen och vi hinner inte ta raster som vi ska. På det glada 80-talet var det en kvarts fikarast på förmiddagen, en på eftermiddagen och 30 minuters lunch. Nu hinner många inte ens ta lunch. Och så är det i stora delar av Sverige.

Förskoleupproret startade 2013 och har i dag 35 000 medlemmar. Har du varit med sedan början?

– Ja, absolut. Det här är en så viktig fråga och de slåss för all personal. De som bestämmer måste lyssna på oss på golvet. Vi har mycket kunskap om vad som behövs.

Charlotte Hjalmarsson, barnskötare.
Jeanette Hjalmarsson, barnskötare.

Vad har du för roll i manifestationen på lördag?

– Jag är inte med och arrangerar, jag tycker bara att det här är så viktigt och står bakom det här helt. Vid förra manifestationen samlade jag ihop personal från olika sektioner och vi gick i Kommunals tröjor. Det har jag inte gjort nu, det har inte funnits tid till det. Men jag kommer att vara där. Absolut.

Vad kan de som inte kan vara med på manifestationen göra i sina kommuner för att förändra?

– Jag tror mycket på det här valet. Gå in på era politikers hemsidor och se vad de har för idéer om förskolan. Rösta på de som vill satsa mer på verksamheten. Visst de kanske lovar mer än de kan hålla. Men ligg på dem och visa att det här är viktigt.

Manifestationen börjar på Norrmalmstorg klockan 14.00 lördag 14 maj, de församlade går sedan till Sergels Torg där det blir tal klockan 15.00.

Förskoleupproret

Bildades 2013 och har enligt egen uppgift 35 000 medlemmar. Bland dem finns både förskollärare, barnskötare och föräldrar. Organisationen är ideell och partipolitiskt obunden.

Målet är att sätta fokus på förskolan för att minska barngruppernas storlek och ge bättre förutsättningar för barn och personal.   

Under senare år har de organiserat manifestationer som samlat många människor i olika städer över hela landet.