Varför är det självklart att skyddskläder som till exempel skor finns inom mansdominerade yrken medan det i kvinnodominerade yrken ses som en facklig seger om vi får arbetsskor till arbetsplatsen? Trots att vi ingår i samma avtalsområden.  

Varför orkar inte kvinnor arbeta heltid i samma utsträckning som män, hur ska vi organisera oss för att få en jämställd belastning och kultur som hjälper oss att orka?

Varför ska det vara så svårt?

Många gånger har jag och många, många med mig undrat: ”varför ska det vara så svårt!?”. Vi är ju lika mycket värda – eller hur? Kvinnor, män, vita, svarta, hbtq, långa, korta, om vi bor i stad eller på landsbygd. Om vi tillhör fackförbundet Metall, om vi är undersköterskor eller barnskötare eller elevassistenter och då antagligen är medlemmar i Kommunal. Vi är ju lika mycket värda! 

Min sektions lösning är en önskan att starta ett kvinnligt nätverk i sektionen där vi samlar eldsjälar för feministiskt arbete. Ett nätverk som ska bidra till engagemang och feministiska tankar i en organisation där vi har mest kvinnor som arbetar och därmed är medlemmar. 

Feministiskt fackligt arbete

Den här önskan blir nu verklighet tack vare att vi får LO:s feminstiska stipendium  (på 50 000 kronor) i år vilket gör att vi kan starta vårt feministiskt fackliga arbete.  

Det finns så många viktiga frågor om jämställdhet i våra olika yrkesområden.

Stipendiet ger oss möjlighet att träffas och på ett avslappnat sätt prata om feminism och väcka frågor som är värda att driva i sektionen. 

Kanske blir vi pionjärer och inspirerar fler sektioner att påbörja ett fackligt feministiskt arbete.

Det finns många kvinnliga organisationer i både politik och föreningsliv med många fina nätverk men vi känner att det vore fantastiskt att få sticka ut hakan och göra en kvinnlig organisation i just vår sektion, kanske blir vi pionjärer och inspirerar fler sektioner att påbörja ett fackligt feministiskt arbete.

Nätverk för våld i nära relationer

En del i arbetet som nu också kommer att bli verklighet, är att kunna starta ett nätverk där det finns ett starkt stöd för hur vi arbetar med våld i nära relationer. Där önskar vi en samverkan med olika kvinnohus där vi vill kunna skapa en trygg miljö där vi vågar ta och ge hjälp till utsatta kvinnor. Det ska även finnas stöd gentemot hedersrelaterat våld, på hemspråk och på svenska. Vi vill även vara handlingskraftiga att hjälpa till inom nätverket.

Vi vill kunna verka på lokal nivå inom vår sektion, Kommunal sektion södra Örebro län. Den är bland de större i vår avdelning i Västra Svealand och vi sträcker oss till Lekeberg, Laxå, Kumla, Askersund och Hallsberg med cirka 3 070 medlemmar.