1. Varför har du fastnat för noveller?

Det är häftigt att komprimera det jag vill berätta. Novellskrivandet är tajt och det gäller att gestalta det man vill berätta på ett kort utrymme. Varje mening blir väldigt betydelsefull eftersom den måste fungera med handlingen. 

2. Finns det teman i ditt skrivande?

De allra första jag skrev handlade om kockar eller kökspersonal, men nu plockar jag inspiration från människor jag möter och utsätter ofta karaktärerna för oväntade händelser. Tidigare hade jag mest fokus på handlingen men i de nya novellerna har jag mer funderat på språket och personerna, deras tankar och drömmar. Jag gillar när karaktärerna utvecklas och lär sig något.

Relationer från en drömmare

3. Jag såg en röd tråd av män som hade svårt att hantera sina relationer till kvinnor?

Det är ett uttryck för hur världen ser ut. Att kvinnors rättigheter har utvecklats är hotfullt för en del män och det speglas i vissa av texterna. 

4. Du har gett ut dina böcker på egen hand – vad finns det för fördelar med det?

Det är att man får kontroll över hela produktionen. Det är utvecklande och man lär sig mycket. Men samtidigt är det förstås bra att be om hjälp och att låta andra läsa och ha synpunkter på texterna.