– Det är inte en arbetsuppgift man bara kan lägga på personalen. Nya arbetsuppgifter måste riskbedömas i samverkan med skyddsombud, säger Jenny Persson Blom på Arbetsmiljöverkets enhet för kemiska, mikrobiologiska och toxiska faktorer. 

Kommunalarbetaren har berättat om förskolor i området Skäggetorp i Linköping där personalen kritiserat att de måste städa av gården innan de släpper ut barnen. Personal har bland annat hittat marijuanafimpar, knivar, spritflaskor och narkotikaklassade tabletter. På en annan förskola, i Östberga söder om Stockholm, berättar personal att det har blivit vardag att städa bort knark från gården och vapen har hittats i sandlådan. 

Jenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket.
Jenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket.

Om personal hittar narkotikaklassade medel eller vapen på en förskola ska arbetsgivaren anmäla det till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud. 

– Annars är det anmärkningsvärt. Narkotika är en kemisk risk och det här är personal som normalt sett inte ska hantera sådant, säger Jenny Persson Blom, som är expert på smittorisker. 

Risk för sjukdomar

Hon betonar att arbetsgivaren måste göra en tydlig riskbedömning, inte minst när det gäller risken för stick och skärskador, men också risken för smitta.

– Om man hittar använda kanyler finns en risk för hepatit C och hiv och om man skulle sticka sig behöver man direkt söka vård och ta prover, säger hon.

I första hand ska förskolepersonal inte behöva komma i kontakt med knark eller vapen, anser Arbetsmiljöverket. Arbetsgivaren ska försöka ta bort risken helt, till exempel genom att anlita väktare som kan se till att knarkhandlare inte tar sig in på gården.

Skyddsutrustning behövs

I ett andra steg kan arbetsgivaren anlita städpersonal som söker av gården. De som städar ska då ha rätt utbildning och skyddsutrustning. Arbetsgivaren ska alltså göra en rad åtgärder innan det kan bli aktuellt för personalen att städa gården själva.

 – Och då ska personalen ha utbildning i hur man hanterar farliga ämnen, men även personlig skyddsutrustning och utbildning i hur den används, säger Jenny Persson Blom.

I Skäggetorp fick personalen först gripklor av arbetsgivaren. Men nu har man satt in städare och väktare på samtliga förskolor i området.