KA har bland annat pratat med barnskötare på en förskola i Östberga, ett område söder om Stockholm som pekats ut som utsatt av polisen. Där har personal bland annat hittat vapen i sandlådan och en ryggsäck med en kniv och en liten våg som man tror används för att väga narkotika.

– Det gör att man blir orolig och undrar om det är värt att jobba kvar, säger en barnskötare.

Fynden har inte lett till att man skriver någon avvikelse, det rapporteras muntligt till chefen.

– Det låter sjukt, men det har blivit vardag, säger en kollega som menar att det är värre med bilbränderna som sker i området, för det ser barnen och blir oroliga av. 

De båda anställda vill vara anonyma.

Folk sitter på gården

Förskolan Skattegården ligger i Skäggetorp, ett område utanför Linköping som av polisen klassas som särskilt utsatt. Flera skottlossningar har skett i området det senaste året och vid förskolan sker narkotikaförsäljning. 

– Vi har hittat cigarettfimpar, marijuanafimpar och sönderslaget glas. En gång hittade ett barn en pistol. Fast det var en soft airgun-pistol, säger Sofie Eriksson som är barnskötare och arbetsplatsombud.

Hon berättar att personalen har känt sig otrygg när de ska öppna eller stänga för dagen. 

– När det blir ljusare och varmare så händer det att folk sätter sig på vår gård när vi har verksamhet inne. De sätter sig och röker och det har varit narkotikaförsäljning. 

Så gör du om du hittar knark eller farliga föremål

  • Kräv att det finns rutiner för hur personalen ska agera om de hittar farliga föremål på arbetsplatsen. All personal ska vara informerad om vad som gäller, även vikarier. 
  • Arbetsgivaren är skyldig att göra en riskbedömning av alla arbetsuppgifter. Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsgivaren vidta flera åtgärder ”innan det eventuellt kan vara aktuellt för personalen att städa gården själva”. Personalen ska i så fall få utbildning och skyddsutrustning. Om det finns risk för stick-eller skärskador eller smitta från till exempel kanyler, gäller särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket.
  • Fråga arbetsgivaren om det ingår i din arbetsbeskrivning att plocka upp farliga föremål. Tycker du att det känns obehagligt att hantera narkotika, ta upp det med din chef eller ditt skyddsombud. 
  • Om du hittar narkotika eller vapen, berätta för din närmaste chef vad du hittat och se till att förskolan kontaktar polisen. 
  • Skriv avvikelse eller tillbud. Om det inte rapporteras vilka farliga föremål som hittas är det svårt att kräva åtgärder från arbetsgivaren. 

Källa: Kommunal

När en närliggande förskola dessutom besköts under julledigheten, kontaktade anställda Kommunals sektion. Då framkom personalens otrygghet och att de behöver söka av gården och städa undan farliga saker innan de släpper ut barnen.

– Det som upprör oss är att det här har blivit så vanligt att ingen reagerar. Chefen har bara sagt till personalen att städa av gården. Men vad händer om man missar något och ett barn skadar sig, är det personalen som får ta ansvaret då?, säger sektionsordförande Therese Waller.

Stöd från väktare

På Linköpings kommun kan man inte svara på hur vanligt det är att narkotika eller vapen hittas på förskolegårdar. 

– Min bild är ändå att det inte är så frekvent förekommande. Men det är lika allvarligt när det händer, säger avdelningschef Helén Pettersson. 

Det var först efter att vi varit besvärliga som något hände. Hade man hittat knark i sandlådan i ett annat område hade det blivit ett himla liv.

Therese Waller, Kommunal i Linköping

Efter kritik från personal och Kommunal har kommunen satt in daglig städning på alla gårdar på förskolor i Skäggetorp. Man ska också få stöd från väktare vid öppning och stängning och då ska det vara dubbelbemanning för ökad trygghet. Belysningen ska förbättras och det ska hållas regelbundna samtal med all personal. 

– Linköping håller på att sätta upp en helt ny säkerhetsorganisation och vår förvaltning kommer ha säkerhetssamordnare, Helén Pettersson.

Kommunal välkomnar åtgärderna. Men facket tycker att arbetsgivaren borde ha reagerat tidigare. 

– Det var först efter att vi varit besvärliga som något hände. Hade man hittat knark i sandlådan i ett annat område hade det blivit ett himla liv, säger Therese Waller.