Från den 1 april kortas nattarbetstiden i kommuner och regioner. Men i Region Blekinge har detta redan skett. Sedan 2018 finns ett så kallat nattkvotsavtal. Det innebär att varje arbetad timme under ett nattpass i tid är värd 1,28 timmar.

– En natt i veckan på tio timmar blir 12,8 timmar, ger 7 extra lediga dagar på 10 veckor när man blandar dag och nattpass, säger Ulla Sandgren.

(Texten fortsätter nedan)

Har redan kortare arbetstid

Hon har själv arbetat natt i 19 år som undersköterska på en akutavdelning vid Karlshamns lasarett men är i dag facklig företrädare och arbetar kvar en mindre del i vården.

Nattkvotsavtalet i Blekinge gör att den som arbetar 10 nätter på 10 veckor får en veckoarbetstid på 34,20 timmar. Därmed har Blekinge redan det nya heltidsmåttet för natt på 34,20 timmar i avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Men den som gör fler nätter får en större arbetstidsförkortning. Det finns dock ett tak på 23 nätter på 10 veckor och ett krav på att 20 procent av arbetstiden är dagar eller kvällar.

När vi började prata om detta ville vi ha ner veckoarbetstiden för natten till 30 timmar för att vi skulle orka arbeta heltid på natten.

Ulla Sandgren, Kommunal

Ulla Sandgren har länge kämpat för kortare nattarbetstid.

– När vi började prata om detta ville vi ha ner veckoarbetstiden för natten till 30 timmar för att vi skulle orka arbeta heltid på natten, säger hon.

Ger bäst kompensation

Med nattkvotsavtalet har detta nästan uppnåtts, veckoarbetstiden blir 30,56 timmar för den som arbetar 23 nätter och 9 dag pass på 10 veckor.

Efter att ha provat flera arbetstidsmodeller fick Kommunal igenom avtalet när arbetsgivaren vill ta bort ständig natt.

– Det här ger bäst kompensation, det här kan flest dra nytta av, de kan själva bestämma hur mycket de vill jobba natt och de blir kompenserade redan från första natten, säger Ulla Sandgren.

När nattkvotsavtalet infördes avstod Kommunal en mindre del av löneökningarna 2018-2020.

Så förändras nattarbetstiden

34 timmar och 20 minuter blir veckoarbetstiden från den 1 april 2022 för de som har ständig natt/som arbetar natt 80 procent av sin arbetstid.

Detta gäller kommuner och regioner (SKR) samt bolag som har avtal med Sobona. Nuvarande mått är 36 timmar och 20 minuter.