Tidningen Arbetet skrev nyligen om konflikten mellan Keolis och den avskedade bussföraren, som även haft fackliga uppdrag för Kommunal. 

Arbetsgivaren menar att flera skäl legat bakom avskedandet. Bland annat att bussföraren ska ha agerat i sin roll som facklig och skyddsombud vid flera tillfällen, trots att hon varit sjukskriven. Och att hon ska ha skickat ett mejl med oegentligheter.

Kommunal å sin sida har stämt arbetsgivaren till Arbetsdomstolen och krävt att avskedandet ogiltigförklaras.

Bussförare (genrebild).

Facket tar strid för avskedad

Nyheter

Under fredagen satte Arbetsdomstolen delvis ner foten. 

Även om fallet ännu inte avgjorts kom domstolen då med ett slags mellanbeslut. Det ger kvinnan till viss del rätt. Hon får nämligen behålla sin anställning till dess att tvisten avgjorts. 

– Så blir det vanligtvis inte vid avsked, så det är helt klart en vinst för bussföraren och förbundet, säger Josephine Trinder, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd och kvinnans ombud. 

Avskedad – inte uppsagd

Här måste man hålla isär begreppen avsked och uppsägning. När det finns en tvist kring en uppsägning har arbetstagaren rätt att behålla jobbet och att få lön under tiden. 

Men det gäller inte vid avsked. Då måste arbetstagaren i stället yrka på att få behålla jobbet. Det gjorde bussföraren och fick nu alltså rätt i det avseendet.

Enligt ombudet Josephine Trinder är det ganska svårt att få igenom ett sådant beslut. För att det ska gå krävs att de skäl som arbetsgivaren lagt fram för avsked inte ens räcker för saklig grund för uppsägning. 

Inte saklig grund

Arbetsdomstolen skriver i beslutet att den preliminära bedömningen är att de omständigheter som arbetsgivaren lagt fram inte utgör saklig grund för uppsägning. 

I sin stämning som kom före jul lyfter LO-TCO Rättsskydd och Kommunal flera motargument till varför kvinnan inte borde ha avskedats. Till exempel ska kvinnan bara ha suttit med som vän, inte facklig, på ett möte med Försäkringskassan. Hon ska också ha besökt arbetsplatsen enbart för att äta lunch med en kollega, inte för andra åtaganden. 

Därtill ska bussbolaget ha kallat bussföraren till riskbedömningar i rollen som skyddsombud. Hon ska ha uppmanats att delta trots att hon påmint om sin sjukskrivning. 

Keolis har tidigare sagt till Arbetet att man inte vill kommentera ett pågående ärende. 

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.