Arbetsplatsombud, klubbordförande och skyddsombud. De rollerna hade en bussförare som i somras avskedades från sin tjänst. Arbetsgivaren Keolis menar att den anställda har jobbat fackligt trots att hon varit sjukskriven, rapporterar Arbetet

Här går dock Keolis och fackförbundet Kommunals bild isär. Så till den grad att de två parterna inte enats i förhandlingar. 

Nu har Kommunal, via LO-TCO Rättskydd, stämt Keolis och kräver att avskedandet ogiltigförklaras.

– Jag tycker att det är väldigt förvånande och märkligt, säger Josephine Trinder, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Enligt stämningsansökan har det inte funnits skäl för avsked och inte heller saklig grund för uppsägning. 

Facket radar upp flera motargument för att visa att bussföraren inte jobbat fackligt:

  • Arbetsgivaren menar att bussföraren varit inne på sin depå och då agerat fackligt. LO-TCO Rättsskydd, å andra sidan, framför att hon bara varit där för att äta lunch med en kollega. 
  • Bussföraren ska enligt arbetsgivaren ha mejlat bolaget om fackliga frågor. Facket menar i stället att bussföraren mejlat privat. 
  • En annan bakgrund till avskedet ska ha varit att hon deltog i en förhandling som skedde digitalt. Men enligt stämningsansökan var hon bara i personalrummet för att träffa andra kollegor som inte heller deltog.
  • Hon ska även ha varit med vid en kollegas rehabmöte. Men inte heller här menar facket att hon agerat som facklig utan i stället suttit med som vän, något som Försäkringskassan ska ha känt till. 

I centrum för stämningen står också ett mejl. Att det ska ha innehållit ”oegentligheter” är något som arbetsgivaren ska ha lyft som ett ytterligare skäl till att göra sig av med bussföraren. Mejlet skickades kort tid före avskedet. 

LO-TCO Rättsskydd menar att arbetsgivaren inte sagt exakt vad i mejlet som avses som ”oegentligheter” och att grunden för avsked därmed är oklar. 

Arbetsgivaren har inte preciserat vad i mejlet som är besvärande. Så som förbundet har förstått det så har det att göra med den anmälan om sexuella trakasserier som arbetstagaren gjort.

Josephine Trinder, LO-TCO Rättsskydd

Att mejlet hade en upprörd ton ska ha berott på att bussföraren fått veta att en högt uppsatt chef på Keolis sagt till Kommunals representanter att de fackliga uppdragen borde fråntas henne. 

Annars, ska chefen ha sagt, skulle arbetsrättsliga åtgärder vidtas.

Till saken hör att bussföraren i mejlet även ska ha berättat att hon utsatts för sexuella trakasserier. 

Om en anställd påtalar att arbetsgivaren har agerat i strid med lagen får arbetsgivaren inte sätta in repressalier, exempelvis att avskeda någon. 

– Arbetsgivaren har inte preciserat vad i mejlet som är besvärande. Så som förbundet har förstått det så har det att göra med den anmälan om sexuella trakasserier som arbetstagaren gjort. Och man får inte utsätta någon för repressalier i ett sådant läge, säger Josephine Trinder på LO-TCO Rättsskydd.

I stämningen står också att bolaget kallat bussföraren i rollen som skyddsombud till olika riskbedömningar under pandemin. 

Trots att bussföraren påmint om att hon är sjukskriven ska hon ha uppmanats att delta på mötena. 

Inte heller har arbetsgivaren haft möten med henne där de uppmanat henne att sluta med sina fackliga uppdrag.

Keolis presstjänst svarar via mejl att bolaget inte kommenterar ärendet eftersom det är pågående.

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.