Sjukfrånvaron inom förskolan har tvingat fem förskolor i Borås att stänga tillfälligt. För personalen som är frisk, och fortfarande kan jobba, gäller det att ställa om och rycka in där det behövs.

Till sin hjälp har de anställda en rutinlista som Borås stad tog fram redan i starten av pandemin. Även Kommunal och Lärarförbundet var med och utformade den.

Handlingsplanen går igenom steg för steg hur personalen väntas hantera en hög sjukfrånvaro på grund av covid-19. 

Totalt finns det nio steg som personalen och rektorerna ska följa. Det första steget är att omfördela personalen mellan olika avdelningar på förskolan. Ytterligare steg är att ta in vikarie eller beordra in schemaledig personal, men om det finns en risk för liv eller hälsa ska avdelningen, eller hela förskolan, stängas. 

Någon måste vara på plats

Det finns alltid jouröppen verksamhet för vårdnadshavare som måste lämna barnen på förskolan. Det kan till exempel handla om föräldrar som jobbar inom vården. 

– Någon måste alltid vara på plats på morgonen för att se om det dyker upp ett barn. Det är ett pusslande, men i första steget försöker vi hitta ordinarie medarbetare. Det har även varit rektorer som fått stå där, säger Ina Furtenbach, förvaltningschef på förskoleförvaltningen i Borås stad. 

På vissa förskolor har alla i personalstyrkan varit sjuka. I de fallen har man tagit in vikarier under några timmar, då det oftast rör sig om mellan två och tre barn som är på plats.

Ont om vikarier

Dock har det varit svårt att få tag på vikarier under den fjärde pandemivågen, konstaterar Ina Furtenbach.

– Nu är det ren omsorg som gäller. När det saknas tillräckligt med personal får till exempel undervisningen och den pedagogiska dokumentationen stå tillbaka. I och med att det kan vara flera barn från olika avdelningar, som personalen inte alltid känner, gäller det att skapa en relation också, säger Ina Furtenbach.