– Ja, vad ska man säga? Det är märkligt att det ska komma som någon form av nyhet att det behövs folk. Det här är ju någonting som vi har påtalat väldigt, väldigt länge.

Covid-19 slår hårt mot äldreomsorgen.

Covid-19

”Det är jättekris”

Arbetsmiljö

Så säger Malin Ragnegård om att flera kommuner nu vädjar till alla som kan att börja jobba i vården och omsorgen.

– Det är tragiskt att man agerar för sent och för lite. Vi gjorde en rapport kring bemanningsfrågan och där svarar en av fem att bemanningen är tillräcklig i äldreomsorgen. Ska man locka kompetent och yrkeskunnigt folk och få fler att utbilda sig inom yrkena så behöver vi locka med bra arbetsgivare och bra arbetsvillkor, löner och arbetsmiljö. Man kan inte locka med pressade scheman, underbemanning, låga löner och delade turer.

Vad säger det om synen på äldreomsorgen att personalläget är så oerhört skört?

– Det säger att man inte har tagit det på allvar och inte gjort de satsningar och investeringar i vården och omsorgen som behövs. Det är tydligt om man lyssnar på dem som är anställda att man inte orkar. Man säger upp sig, man sjukskriver sig, man ropar verkligen högt, men blir inte lyssnad på. Att bli så ignorerad och så nonchalerad under så många år. Det är inte värdigt vården, omsorgen, äldremsorgen som borde vara och skulle kunna vara så väldigt mycket bättre. Så det är oerhört beklagligt att det blir på det här viset.