Det fanns en motion till kongressen om att LO ska kräva att avdrag för rut och rot avskaffas.

LO-styrelsen tyckte att det var ett bra förslag och föreslog kongressen att säga ja till motionen.

Klimatstrejker och monarkins framtid ska diskuteras på LO-kongressen.

LO-kongress 2021

Det handlar LO-kongressen om

Nyheter

Jenni Strand, från Kommunals förbundsstyrelse och avdelningsordförande i Kommunal Vänerväst, sa vid kongressen att detta är knepigt för Kommunal.

Hon beskrev att städning och annat inom rut tidigare var svarta jobb med låga löner och dåliga villkor utan kollektivavtal. Och att nu har löner och villkor förbättrats med seriösa rut-företag som tecknar avtal med Kommunal.

Därför föreslog Jenni Strand att konsekvenserna av att avskaffa rut-avdraget först ska utredas innan LO börjar driva detta krav.

Motionen hade skrivits av Byggnads region Stockholm-Gotland. Karl Paine Huenupi från Byggnads sa i debatten att rut och rot omfördelar pengar från där de bäst behövs inom välfärden och byggsektorn till dem som har råd att köpa städning och byggande av altaner med skatteavdrag.

LO:s styrelse menade att det inte behövs någon utredning om vilka konsekvenser som skulle drabba rutanställda om avdraget togs bort. Styrelsen ansåg att detta redan var utrett.

Men kongressen höll med Kommunal och stödde Jenni Strands förslag.

Så nu blir det först en utredning innan LO kan driva krav om att avskaffa rutavdrag.