Peter Larsson säger att det har varit en stadig minskning av skyddsombud de senaste åren. 

– Klimatet har blivit tuffare på arbetsplatserna, säger han.

Samtidigt menar han att skyddsombud är ett av de viktigaste uppdragen på en arbetsplats.

– Ett skyddsombud företräder alla sina arbetskamrater inom sitt skyddsområde. 

Fem råd till förbundets skyddsombud:

 1. Var lyhörda på vilka arbetsmiljöproblem som finns. Ta upp diskussioner vid arbetsplatsträffar om problem som kommit upp.
 2. Försök ha en bra dialog med arbetsgivaren om arbetsmiljön. Att göra en 6.6a-anmälan med krav på förbättringar måste ses som en sista utväg.
 3. Se till att ha rätt utbildning för uppdraget. Kontakta sektionen om det är någon utbildning du saknar.
 4. Titta i Kommunals arbetsmiljöstrategi ”Rätt arbetsmiljö”. Den ger ombuden stöd i deras uppdrag. Skyddsombud som inte har fått den kan kontakta sin sektion.
 5. Gå in på Sunt Arbetslivs och på Prevents hemsidor. Där finns en hel del matnyttigt som praktiska råd till skyddsombuden.

Det är arbetsgivaren som enligt Arbetsmiljölagen har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. I det ansvaret ingår att samverka med sina arbetstagare för att ha en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Arbetstagarnas representanter i denna samverkan är skyddsombud. Normalt utses de av den fackliga organisationen på arbetsplatsen. Skyddsombuden företräder alla berörda arbetstagare, även de som inte är med i facket.

Det här har skyddsombuden rätt till enligt arbetsmiljölagen

 • Utbildning.
 • Ta del av handlingar kring förhållanden i arbetsmiljön på arbetsplatsen
 • Delta i planering av nya lokaler
 • Tillsammans med arbetsgivaren vara med i det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen
 • Begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att se till att arbetsmiljön är bra, en så kallad 6.6a-anmälan. Hjälper inte den anmälan har skyddsombudet rätt att begära att Arbetsmiljöverket agerar.
 • Rätt att stoppa arbete som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa.