I dag den 27 oktober firar vi ”Skyddsombudens dag” för att uppmärksamma alla skyddsombud och deras viktiga uppdrag. 

Snart, i början av november, samlas vi socialdemokrater till kongress i Göteborg. Inför den föreslår partistyrelsen att skyddsombudens befogenheter, reella anställningstrygghet och kompetensutveckling ska stärkas. Skyddsombuden behöver även bättre verktyg för att jobba med organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Självklart ska ingen bli sjuk, skada sig eller dö på jobbet. Trots det har så många som 27 personer mist livet på jobbet, bara i år. Tre av dem har fått extra mycket uppmärksamhet eftersom de var poliser i tjänst. Därför är nollvisionen mot dödsolyckor och dödsfall till följd av arbetet så viktigt. 

Att vidga den visionen till att även omfatta dödsfall på grund av jobbet är också angeläget ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är fler män som dör i fysiska arbetsolyckor men fler kvinnor som dör till följd av arbetsrelaterad stress. En tredjedel av Sveriges drygt fem miljoner sysselsatta har dessutom upplevt någon form av besvär till följd av arbetet.

Skyddsombudens uppdrag är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka den. Både när det gäller trivsel och fysiska risker, men också se till att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. 

Därför är skyddsombudens uppdrag viktiga för att öka säkerheten och minska riskerna på våra arbetsplatser. Deras insatser räddar liv. Skyddsombudens uppdrag är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka den. Både när det gäller trivsel och fysiska risker, men också se till att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. 

Frågor om stress, arbetsbelastning, inflytande över arbetsmiljön och bemanning är också sådant som behöver ses över.

De regionala skyddsombuden spelar en viktig roll på de arbetsplatser som saknar ett eget skyddsombud. Men de har inte tillträde till de arbetsplatser som saknar kollektivavtal vilket är ytterligare en anledning till att företagen ska ha kollektivavtal. Det gäller många småföretag, inom till exempel välfärden. Medan vi socialdemokrater vill utöka deras befogenheter vill Sverigedemokraterna helt avskaffa de regionala skyddsombuden.

Tillsammans kan vi se till att färre blir sjuka, skadar sig eller dör av eller på jobbet.