En viktig del av Kommunals arbete med branschfrågor är yrkesutveckling och utbildningar. Under lång tid har ett mål varit att få till nationellt sammanhållna yrkesutbildningar inom vård och omsorg.

I dag finns äntligen en nationell grundutbildning som är reglerad av Skolverket. Det är ett yrkespaket både till vårdbiträden och undersköterskor samt en samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare.  Detta arbete har varit framgångsrikt och bland annat för att Kommunal har lyckats få en samsyn inom Vård- och omsorgscollege.

Nästa steg är att få till nationellt reglerade yrkesutbildningar på Yrkeshögskolenivå, ett naturligt led i en yrkesutveckling. Det finns redan en utbildning färdig till stödpedagog på Yrkeshögskolan och nästa på gång är en specialistutbildning för undersköterskor inom äldreomsorgen. Där har VO-college gemensamt lämnat in en ansökan till YH-myndigheten, som nu är ute på remissrunda. 

En specialistutbildning är en betydelsefull attraktionskraft för att kunna behålla personal inom denna bransch. Det är av stor vikt att ha chans att utvecklas inom sitt yrke och att det är tydliga vägar till dessa möjligheter. Därför ser Kommunal med tillförsikt fram emot ännu en nationellt reglerad utbildning på YH-nivå och ett fortsatt samarbete i Vård- och omsorgscollege för ännu fler YH-utbildningar.

Det ska löna sig att vara utbildad och att vara på väg mot yrkesutbildning. Det ska leda till mer ansvar när det gäller arbetsuppgifter, en tydlig yrkesroll, en högre lön samt bidra till en vård och omsorg av hög kvalitet.

Kommunal vill att det ska vara tydliga yrkesutbildningar av hög kvalitet som säkerställer kunskapsnivån och att samma krav gäller i hela landet. Det ska löna sig att vara utbildad och att vara på väg mot yrkesutbildning. Det ska leda till mer ansvar när det gäller arbetsuppgifter, en tydlig yrkesroll, en högre lön samt bidra till en vård och omsorg av hög kvalitet.

Det är viktigt att arbetsgivarna inte tvivlar på den kunskap man har efter avslutad utbildning. De senaste åren har klart visat att exempelvis äldreomsorgen är en bransch där utbildning är grundläggande för en god och säker vård och omsorg oavsett insatser.

Undersköterska (genrebild).

Skyddad yrkestitel

Så ska skyddad yrkes­titel fungera

KA reder ut

Ett annat mål som Kommunal har lyckats med är att få till en reglering av yrket undersköterska. Hittills har arbetsgivaren kunnat bestämma själv vem som är utbildad undersköterska och det har funnits en stor variation i hur man ser på utbildningen. Kommunal har nationellt drivit frågan om en yrkesreglering för undersköterskor sedan kongressen 2016. Det blir nu verklighet och är en enorm framgång för Kommunal, men framförallt för alla medlemmar som arbetar inom sektorn.

Bestämmelser om skyddad yrkestitel för undersköterskor ska träda i kraft den 1 juli 2023. Den som är tillsvidareanställd med yrkestiteln undersköterska när de nya reglerna om skyddad yrkestitel börjar gälla får fortsätta att använda titeln, trots att han eller hon inte har fått bevis om rätt att använda den, dock längst fram till och 2033. Därefter behöver man ansöka om och beviljas ett bevis för att fortsatt få använda yrkestiteln. Man kommer kunna ansöka om skyddad yrkestitel från och med 1 juli 2023 hos Socialstyrelsen.

Förändringarna som nu skett och kommer att hända är ett resultat av att medlemmar i Kommunal haft vilja, engagemang att förändra och stärka sitt yrkesval och som skrivit kongressmotioner. 

Du har fortfarande chansen! Sista dag för 2022 års kongress att skriva motioner är 30 september 2021.