Undersköterska är Sveriges vanligaste yrke och utgör grunden för kvaliteten i svensk vård och omsorg. Inte minst under pandemin har betydelsen av undersköterskornas arbete synliggjorts när de stått i frontlinjen för att rädda äldres liv och hälsa. 

Nu tas nästa steg för att förbättra undersköterskornas ställning i arbetslivet. I dag levererar regeringen på löftet att ta fram en ny lagstiftning som skyddar yrkestiteln undersköterska.

Kärnan i lagförslaget är att det inte längre ska vara upp till en viss kommun eller ett visst företag att bestämma vem som ska få kalla sig undersköterska. 

Det ska i stället prövas av Socialstyrelsen, som ska utge bevis till den enskilde om rätten att använda yrkestiteln. Socialstyrelsens prövning ska utgå från den enskildes kvalifikationer och det bevis han eller hon får blir därmed ett bevis på att man har den rätta kompetensen. 

Genom reformen skapar vi äntligen ordning och reda och säkerställer att en yrkestitel faktiskt betyder samma sak i hela landet.  

Lagförslaget tydliggör undersköterskornas betydelse för kvaliteten i äldreomsorgen och sjukvården. Att vem som helst inte ska kunna kallas för undersköterska eller ersättas av en person utan motsvarande kompetens. 

Genom reformen skapar vi äntligen ordning och reda och säkerställer att en yrkestitel faktiskt betyder samma sak i hela landet. Det ger en tryggare vård och omsorg för äldre.  

Lagförslaget har tagits fram i en nära dialog med fackföreningen Kommunal.  Kommunal har i flera avtalsrörelser drivit frågan om högre lön för yrkesutbildad personal och har också ett kongressbeslut på att undersköterskor ska ges legitimation.

För Kommunal blir regeringens förslag ett viktigt steg i det arbetet. Genom en reglering blir det tydligt vilka som ska omfattas av framförhandlade löneökningar. Det kommer också att underlätta arbetet för höjd status och bättre villkor.

Att skydda undersköterskornas yrkestitel är ett viktigt steg i arbetet med att höja statusen för yrket.

Det här är också ett viktigt steg i det pågående arbetet med att stärka den svenska äldreomsorgen. 

Förra året lanserade regeringen en stor nationell kompetenssatsning där över 10 000 anställda inom äldreomsorgen har getts möjlighet att utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde med en fast tjänst på betald arbetstid. Det är med den här typen av reformer som vi bygger framtidens äldreomsorg starkare.

Att skydda undersköterskornas yrkestitel är ett viktigt steg i arbetet med att höja statusen för yrket, stärka kvaliteten inom äldreomsorgen och sjukvården och skapa en trygg ålderdom för alla.