Vad handlar boken om?

–  Det är ett granskande reportage om fusk i hemtjänsten. Vi har kartlagt hur vanligt det är och vilket sätt det fuskas på, vilken typ av före­tag som ligger bakom och hur kommunernas kontroller ser ut, säger Mira Klingberg Hjort.

Hur drabbar fusket de anställda?

–  Fusk och dåliga arbetsvillkor går ofta hand i hand. Det fuskas med löner och restid och människor måste jobba mycket mer än vad lagen tillåter. Fusket pressar dessutom ekonomin i hela branschen. Om kommunerna ser att det går att utföra arbetet billigare, blir det ett argument för att skära ner på hela hemtjänsten, säger Karl Martinsson. 

Vems fel är det att det blivit så här? 

–  Det är svårt att peka ut ansvaret eftersom hemtjänsten är kommunernas ansvar och det finns ingen överblick över hur det ser ut. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har ansvar för tillsyn och tillstånd till företagen, men de har stora problem med sina register och sin kontroll. Rikspolitiker säger ofta att kommunerna måste bli bättre på att kontrollera företag, men det är svårt. Men det är klart att de politiker som valt att lägga ut hemtjänsten på privata företag har ett ansvar för att de också ska ge en bra äldreomsorg och att skattepengar hanteras på ett ansvarsfullt sätt, säger Karl Martinsson.

Vad hoppas ni att boken ska leda till?

–  Vi hoppas att boken ska leda till en mer informerad debatt som inte fastnar i att det är bra med valfrihet eller att det är fel med vinster i välfärden. Det finns fortfarande en ganska stor naivitet bland både politiker och tjänste­män i kommunerna, det verkar nästan som att de inte vill veta om det fuskas, säger Mira ­Klingberg Hjort.