– Vi sade att vi gör ett försök och ser hur långt vi kommer. Vi tog kontakt med vår förvaltningschef och vi tog kontakt med facket och berättade att vi skulle göra detta. Sen åkte vi runt på arbetsplatser här i Halmstad och delade ut papper. Sen hämtade vi namnunderskrifterna efter två veckor, berättar en av de två initiativtagarna Afshan Malik.

Hon är anställd i en av åtta hemtjänstgrupper där man haft så kallade hälsosamma scheman. Och de är tvungna att fortsätta med detta fram till oktober då en utvärdering ska vara klar. Men hälsosamma scheman införs under tiden inte i övriga hemtjänstgrupper i Halmstad, som det annars var tänkt.

Hur känns det efter beslutet?

– De har ju inte pausat det för oss, vi kommer fortsätta till oktober. Men jag är ändå positiv för jag känner att vi fick vår röst hörd, säger Afshan Malik.

Vad är värst med dessa scheman?

– Det är resurspassen. När du hamnar i andra grupper känner du inte till området eller kunderna. Man sitter på helspänn och vet inte var man ska vara den dagen man har resurspass.

Det har också införts en annan variant av resurspass som kallas samplaneringspass då man schemaläggs ibland på andra arbetsplatser.

Det andra som har försämrats påtagligt, enligt Afshan Malik och många av hennes kollegor, är att flexibiliteten är borta.

– Vi kan inte byta pass med varandra längre. Förut kunde vi fixa och trixa och ändra lite, det kan du inte längre.

Hur skulle ni vilja ha det?

– Vi skulle vilja ha det som vi hade innan, vi vill kunna vara flexibla, vi vill kunna byta pass med varandra. 

Skulle det fungera med heltid som norm med er tidigare schemamodell?

– Ja, innan såg man till att jaga de timmarna som behövdes själv, det fungerade jättebra på vår arbetsplats. Vi hjälptes åt jättemycket, vi hade inga timanställda, vi löste det själva. Det gick ju innan också att gå upp i heltid. 

Många i gruppen tar semester när det är dags för resurspass, säger hon.

– Som det är nu är det en väldig oro i gruppen. Jag hade en kollega som tog semester i går. Jag själv har tagit ut semester för att jag har varit övertalig.

Vad tror du utvärderingen kommer att visa i oktober?

– Jag hoppas att de backar när det gäller denna fråga. Vår förvaltningschef och hemvårdsnämnden har verkligen lyssnat på oss. Jag hoppas på det bästa att de lägger ner det.