I Kavat Vård AB:s reklam berättas att flera av deras boenden erbjuder ”hotellkoncept, ett lite lyxigare, mer flärdfullt boende än normalt, boendet för dig med högt ställda förväntningar på service och bemötande där du får det lilla extra” man kan läsa att det på alla boenden ingår ”egentid, en timme per vecka som den äldre själv disponerar över, den planeras efter den äldres önskemål ihop med kontaktpersonen.”

I verkligheten genomför Kavat Vård AB precis den tredje hyvlingen sedan 2017, för tredje gången på fyra år sänker man sysselsättningsgrader för personalen då man anser sig ha för mycket personal i sina verksamheter. Tidigare på grund av för få äldre på boendena – nu uteslutande för att arbetsgivaren mitt under pandemin kommit på att man har för mycket personal.

I februari i år rapporterade lokaltidningen Mitti om hur ett av Kavats boenden fått skarp kritik från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för brister i bemanningen under pandemin (alltså för lite personal). En följd av det var att boende dog ensamma på sina rum.

Inga hyvlingar har gjorts eller planerats på chefsnivå eller bland administrativ personal, all minskning av personal sker ute i verksamheterna bland personalen som arbetar med de äldre.

Att äldreomsorgen är tuff att jobba i är inget nytt under solen och ingen hemlighet för någon. Att den sedan åratal tillbaka är drabbad av hyvlingar precis som andra branscher är heller inget nytt. I oktober förra året – mitt under Coronastormen – hyvlades 70-talet medarbetare i flera av Kavat vårds verksamheter. Flertalet medarbetare fick sänkning av sina tjänster med 25 procent, en fjärdedel mindre lön varje månad.

Inga hyvlingar har gjorts eller planerats på chefsnivå eller bland administrativ personal, all minskning av personal sker ute i verksamheterna bland personalen som arbetar med de äldre.

Nu hyvlas ytterligare ett 30-tal. I aktuella ”erbjudanden” ligger en uppdukad buffé av delikatesser som 6-25 procents sänkning av sysselsättningsgraden med lika stor minskning av lönen, en kraftig sänkning och försämring av din livstidsinkomst och hand i hand med det en försämrad pension, ofta en flytt till en annan verksamhet längre hemifrån, fler arbetspass än du hade med den högre sysselsättningsgraden och som grädde på moset får du uppleva ännu mer stress än förut.

I Kavat Vårds tänkta omorganisation skulle man hyvla över 90 personer, säga upp ett 20-tal och installera kameror nattetid på samma anläggningar där nattpersonal skulle få lämna sina anställningar. Efter att Kommunal lagt fram konkreta förslag på hur man skulle kunna minska skadan och antalet drabbade personer skalades det hela ned till ”endast” 30-talet hyvlingar. Flera av dem som hyvlas nu fick kraftigt sänkt sysselsättningsgrad redan i oktober.

Medan våra medlemmar gråter öppet i förtvivlan över det som sker på deras arbetsplatser fortsätter ledningen att hävda att boende på Kavat Vård kommer att uppleva samma kvalitet som innan omorganisationen.

Av 34 personer som fått ”erbjudande” från arbetsgivaren var det endast en som inte tog erbjudandet och därmed blir uppsagd från sitt arbete. Alla andra som hade att välja godbitar från den uppdukade buffén landade i att det smakar bättre och mättar mer att ha kvar ett arbete med lägre sysselsättningsgrad än att gå ut i arbetslöshet. 

Medan våra medlemmar gråter öppet i förtvivlan över det som sker på deras arbetsplatser fortsätter ledningen att hävda att boende på Kavat Vård kommer att uppleva samma kvalitet som innan omorganisationen.

Redan innan omorganiseringen vittnade våra medlemmar hur till exempel egentiden (där de äldre bestämmer vad som ska utföras) är något som inte ens kan ges i dag. Man klarar endast den mest grundläggande vården och omsorgen, ibland knappt ens det. På ett av boendena berättar våra medlemmar gråtandes hur det inte finns mat eller frukt att ge till de boende när de vill äta. På andra hus lämnas det in tillbudsrapporteringar om konsekvenserna av en så låg bemanning att arbetet omöjligt kan hinnas med.

Jag föreställer mig att det trots allt kanske inte är jättesvårt att göra en omorganisation som denna i egenskap av ledningsperson på Kavat Vård. De fyra högst betalda cheferna tjänar 85 000 kr/månad, en hyvlad sysselsättningsgrad och sänkt lön med 25 procent skulle innebära en ny lön på 63 750 kr/månad. Även den sänkta lönen skulle innebära en lön som är minst dubbelt så hög som den bäst betalda undersköterskan inom hela Kavat Vård.

För den undersköterska som tjänar 25 000 kr/månad och får en hyvling på 25 procent blir det kvar en lön på 18 750 kr/månaden – före skatt. Efter skatt återstår 13 125 kr.