På min arbetsplats har en sjuk­sköterska med sig sin hund. Jag blir jättenervös, för den skäller, springer runt och tar saker hos boende. Den är i köket och tigger mat. 

När man äter tigger den. Sjuksköterskan städar heller inte efter sin hund och ska snart skaffa en till, som också får följa med till jobbet. 

Jag har tagit upp detta med chefen, som svarar att sjuksköterskan har inskrivet i sitt anställningsavtal att få ha hund med sig. Det är inga vårdhundar. Får det gå till så här?

/ En less kollega


SVAR: Jag tycker du ska ta kontakt med ditt skyddsombud, som kan ställa krav på arbetsgivaren att göra en riskbedömning av problemen du beskriver och en åtgärdsplan. Är inte skyddsombudet nöjd med arbetsgivarens åtgärder kan han eller hon kontakta Arbetsmiljöverket för prövning om ett föreläggande eller förbud.

En annan ingång kan vara att du kontaktar miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i din kommun. I deras uppdrag ingår bland annat livsmedelshantering.