– Det är facket som har bestämt sig för att skydda personalen. Vi väntar på besked från Arbetsmiljöverket, säger Ibrahim Hoseyni, som driver hemjänstföretaget Parmida vård och omsorg AB, som har brukaren på ön som kund.

Detta handlar om brukarens sommarboende och det är första sommaren som hemtjänstföretaget ställs inför problemet.

Kommunals regionala skyddsombud, Amir Poursohrab, som lagt skyddsombudsstoppet vill inte kommentera ärendet.

I anmälan till Arbetsmiljöverket, som tidningen Arbetarskydd uppmärksammade först, framgår att huset dessutom saknar badrum. ”Elförsörjningen sker med hjälp av en generator. Bostaden värms upp med ved. Det finns inga uppgifter om brandsäkerhet på arbetsplatsen. Bostaden är inte anpassad för omvårdnadsarbetet”, skriver han i sin anmälan. 

– Vi anser att vården endast skall ske i kundens ordinarie bostad, skriver skyddsombudet också. 

I väntan på Arbetsmiljöverkets besked utförs hemtjänsten av en annan aktör, enligt Ibrahim Hoseyni vid Parmida Vård och Omsorg.

– Min personal får inte utföra arbetet.

Är de här arbetsförhållandena rimliga, tycker du?

– Det är Kommunal som har bedömt att det är farligt för personalen ergonomiskt och att de inte är utbildade för sådant arbete.

Men vad tycker du?

– För min del kan jag inte göra något, det är de som bestämmer. Och det är helt okej från min sida också.

Hur har du tänkt lösa situationen?

– Vi håller på, jag väntar först svar från Arbetsmiljöverket om skyddsstoppet blir upphävt eller fortsatt stopp. Om det blir upphävt måste jag utbilda min personal så de inte får problem, säger Ibrahim Hoseyni.

Enligt Arbetsmiljöverkets jurist  Andreas Renlund är det trots skyddsstoppet tillåtet att låta någon annan utföra arbetet än det företag som åtgärden gäller.

”Är det en helt fristående verksamhet som nu tagit över arbetsuppdraget så omfattas denna inte av det ursprungliga stoppet. Om behov finns får behörigt skyddsombud i denna verksamhet eller regionalt skyddsombud (om sådant har tillträde) lägga ett nytt stopp riktat mot denna.”, skriver han i ett mejl till Kommunalarbetaren.

KA har också sökt socialchefen i Strängnäs kommun Karin Kronenstedt för en kommentar.

På fredagseftermiddagen hade ännu inget beslut kommit från Arbetsmiljöverket om skyddsombudsstoppet.