Dags för yoga! ­Eleverna mjukar upp med att försöka lukta på sin egen fot. Reda och ­Madonna tycker att övningen är skojig.

Dags för yoga! ­Eleverna mjukar upp med att försöka lukta på sin egen fot. Reda och ­Madonna tycker att övningen är skojig.

Tingvallaskolans enplansbyggnad ligger några kilometer från Märsta centrum. Skolgården har tillfälligt krympt av ett byggprojekt. Det är kommunen som bygger en ny skola för att byta ut den gamla från 1978. Det mysiga rummet som inretts med soffor och madrasser ligger precis innanför entrén.

–  Det är bra för jag ser direkt om någon kommer och kan ta emot dem som är besökare, säger Carina Ekström.

Hon är socialpedagog och sexolog och jobbar tillsammans med idrottsläraren Camilla Klovus sedan snart fyra år tillbaka med projektet Trivas. Vad det står för finns uppskrivet på en lapp på väggen: Trygghet, respekt, inflytande, värderingar, ansvar och självkänsla. Det tillhör skolans värdegrund. För en utomstående kan det framstå som tomma fraser. Men under punkterna har en tidi­gare elev beskrivit vad Trivas har betytt:

”Ni har varit min räddning. Varenda gång jag har behövt er har ni funnits där för mig. Det är sjukt att det finns personer som er!”

Carina Ekström.
Carina Ekström.

Carina Ekström liknar Trivas med en slags sambandscentral, ett socialt team som fångar upp de behov som lärarna har svårt att hinna med. Har det uppstått ett bråk i skolan tar Carina och hennes kollega hand om det. De tar reda på vad som hänt, ringer föräldrarna och pratar med eleverna om hur de kan agera nästa gång. 

–  Jag har tid för att se barnen och är inte lika stressad som lärarna kan vara. Jag kan framföra saker på ett annat sätt, säger Carina Ekström.

I Tingvallaskolan går elever från förskoleklass till sexan. Här finns elever som är nyanlända. De har kommit till Sverige som flyktingar och många går i förberedelseklass. Det finns också en grupp barn som har särskilda behov till följd av neuro­psykiatriska diagnoser.

Flera barn bor med en ensam­stående förälder och en stor del av skolans upptagningsområde utgörs av socioekonomiskt svaga grupper. Samtidigt är kraven på att pres­tera i skolan höga.

Carina Ekström

Ålder: 57 år.

Bor: I radhus i Märsta norr om Stockholm. 

Familj: Make och två vuxna bonus­pojkar.

Yrke: Socialpedagog och sexolog.

År i yrket: Fem.

Carina Ekström, som tidigare jobbade på fritids och med sex- och samlevnads­undervisning, kände att något fattades. Hon pra­tade med en kompis som hade mycket tankar om vad barn och ungdomar behöver för att må bra. Idén till Trivas föddes.

–  Det är min väninnas projekt från grunden, att man skulle skapa en plats där det finns stabila vuxna som kan finnas för de barn som springer runt i korridoren och söker upp bus och gör fel saker hela tiden.

Rektorn tyckte idén var bra och man skapade ett mysigt tillhåll i skolans bibliotek. Hit kan elever komma som inte orkar vara i klassrummet eller har andra behov av stöd. Det finns spel och pyssel och en soffa för den som vill vila eller göra skolarbetet i en lugnare miljö. 

–  Vi använder våra möten till att bygga upp barnens inre trygghet. Jag anser personligen att det inte går att få bra betyg om man inte har en bra grund att stå på, säger Carina Ekström. 

 Vi hade inga elever längre som sprang i korridorerna. Barnen valde att komma till Trivas i  stället.

Carina Ekström

Trivas riktar sig framför allt till årskurs fyra till sex och Carina och hennes kollega besöker varje klass en fast timme per vecka. Då pratar de värderingar, ser en film och diskuterar. Hur är man en schyst kompis? Hur pratar man med varandra i sociala medier? Varför är det viktigt att respektera den kroppsliga integriteten?

Projektet har gett resultat. Kränkningarna minskade och fler elever gick ut sexan med bra betyg, berättar Carina Ekström.

–  Vi hade inga elever längre som sprang i korridorerna. Barnen valde att komma till Trivas i  stället.

Men så tog pengarna slut och Trivas var plötsligt nedläggningshotat. Föräldrar och elever protesterade och fick med sig politiker, som inför förra valet lovade att göra Sigtuna till den första kommunen med sociala team i skolorna.

Riktigt så blev det inte. Andra skolor har anställt socialpedagoger, men ett socialt team som Trivas finns bara på Tingvalla­skolan. Projektet har kunnat drivas vidare tack vare likvärdighetsbidrag från staten. 

Carina Ekström läser för några av barnen.
Carina Ekström läser för några av barnen.

Anjo Chander är mentor för en av skolans sexor. Hon upplever att stödet från Trivas främjar både elevernas sociala utveckling och inlärningsförmåga.

–  Jag är så tacksam för att de är på skolan.

Trivaslokalen är inte bara öppen vissa tider, utan kan ta emot en elev när den ­behöver det. 

–  Vi är väldigt flexibla och är även ute på ras­terna. Vi samarbetar med mentorerna och med fritids och jag sitter med i elevhälsoteamet, berättar ­Carina Ekström.

Om de här barnen i det långa loppet blir empa­tiska, kärleksfulla personer i samhället, i  stället för att hamna snett och kosta samhället en massa pengar på olika sätt har vi vunnit väldigt mycket.

Carina Ekström

Trivas har också bjudit in kommunens fäl­tare som får komma och presentera sig för eleverna och hänga med dem på rasterna. Före pandemin hade Trivas en kvällsaktivitet en gång i veckan, för sexorna. Det var en slags inskolning för att ung­domarna snart skulle få börja gå till fritidsgården.

–  De har ingen vana vid det, men vill gärna hänga ute. Då spelade vi pingis och snackade. Vi ville visa att det finns vuxna att söka upp om man behöver det.

Carina Ekström jobbar heltid med Trivas men håller fortfarande i sex- och samlevnadsundervisningen. Kollegan har en halvtid, kombinerat med idrott för lågstadiet. Carina, som också är arbetsplatsombud och skyddsombud för Kommunal, önskar att de kunde vara fler och skulle gärna vilja ha en manlig kollega. Behoven är stora.

Att den psykiska ohälsan hos unga ökar gör Carina Ekström mörkrädd. Hon tycker att alla skolor behöver ett socialt team.

 –  Om de här barnen i det långa loppet blir empa­tiska, kärleksfulla personer i samhället, i  stället för att hamna snett och kosta samhället en massa pengar på olika sätt har vi vunnit väldigt mycket.  


Tips om du vill starta en egen Trivas-verksamhet

  1. Prata ihop dig med kollegerna i skolan. Lärarna saknar ofta extratid till eleverna för att reda ut konflikter och kränkningar och tycker det är bra med avlastning. 
  2. Kolla upp vad det finns för pengar att söka som kan finansiera projektet. Tingvallaskolan har fått pengar från det statliga likvärdighetsbidraget. Det kan sökas av skolans huvudman. 
  3. Förankra idén hos rektorn i skolan. Uppmärksamma att barnen har ett behov av att bli trygga och stabila för att klara målen i skolan. Tipsa också lokala politiker som kan nappa på idén och driva att projektet ska få resurser.
  4. Se till att ni får minst en heltidstjänst till projektet, men gärna mer. Det tar kraft och risken finns annars att man bränner ut sig. 
  5. Ordna en fast plats ni kan vara på där ni kan skapa en mysig miljö som barnen känner sig trygga i. 
  6. Begränsa antalet barn så att det inte blir för stökigt. I Tingvallaskolan får det vara max tio barn i Trivaslokalen samtidigt.