Att Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, för några år sedan enades om att heltid ska vara det normala är i grunden mycket positivt och ger en rad fördelar. Förutom större trygghet ger heltid också bättre inkomst och pension.

Så det är inte heltiden i sig som är problemet utan på det sätt många kommuner har valt att genomföra den. För att införa heltid har kommunerna ofta tagit det som kallas hälsoschema till sin hjälp.

Förlorare på dessa scheman är många gånger de anställda inom vård och omsorg. Fler nattpass, jobb på annan plats än den ordinarie och tätare mellan arbetspassen är bara några exempel på varför protesterna varit många och högljudda.

Men vilka är vinnarna då?

Sofia Nykvist och Frida Larsson, huvudskyddsombud i Laxå.

Hälsoscheman

Bolag tjänar miljoner på hälso­scheman

Arbetstider

Utan tvivel är konsultföretaget Time Care en klar vinnare på dessa scheman. Under de fyra år som gått efter överenskommelsen om heltid som norm har hela 96 miljoner kronor delats ut som vinster till bolagets ägare.

Detta kom fram när KA-reportrarna Mira Hjort, Mats Gustafsson Hedenström och Christina Swahn granskade hur och varför hälsoscheman kunde bli det verktyg som så många kommuner använder för att införa heltid som norm.

Deras granskning kan du läsa här. Och alla delarna i kartläggningen av hälsoscheman finns samlade här. Har du tips om något mer vi borde skriva om när det gäller hälsoscheman – hör gärna av dig!


Missa inte heller att läsa om kommunalaren Carina Ekström i Sigtuna. Hon drev fram ett nytt sätt att jobba på i sin skola som gör att de numera fångar upp många av de elever som på olika sätt kan behöva lite extra stöd och omsorg. KA:s reporter Helena Gunnarsson intervjuade Carina Ekström om det viktiga arbete hon gör och som har lett till både en lugnare miljö i skolan och att elevernas förmåga att lära blivit bättre.