För några veckor sedan inleddes en förundersökning om omsorgsföretaget Attendos försök att tysta en anställd som påtalat brister inom verksamheten. Debatten som följt har nu lett till att regeringen har lagt fram ett nytt lagförslag för att stärka skyddet för visselblåsare (läs mer om det här). Nu måste kommunerna se till att göra sin del för att värna personalens rätt att larma om brister på sina arbetsplatser. I Stockholm behövs bland annat en tydlig visselblåsarfunktion.

Tobias Baudin välkomnar polisanmälan mot Attendo.

”Bra att polisen utreder Attendo”

Nyheter

Det var Sveriges Radio som först rapporterade om att omsorgsföretaget Attendo hade givit en anställd en erinran för att den anställde hade försökt påtala brister inom verksamheten. Attendo tog senare tillbaka erinran, men nu pågår en förundersökning för att utreda om brott mot meddelarfriheten har begåtts. 

Händelserna hos Attendo är dock inte unika för just det företaget. Att anställda inom äldreomsorgen inte vågar visselblåsa om brister i verksamheten är ett vanligt problem, och det är något som vi måste komma tillrätta med, både för personalens – men framförallt – de äldres skull. Nu har regeringen lagt ett nytt lagförslag för att stärka skyddet för visselblåsare, men det måste även till förändringar i anställningstryggheten för personalen inom äldreomsorgen. 

Vi vill att Stockholms stad, precis som många andra kommuner, inrättar en visselblåsarfunktion dit personal enkelt kan höra av sig för att larma när saker inte går rätt till inom de verksamheter där de arbetar. 

En stor bov i dramat är de otrygga anställningarna som är alltför vanligt förekommande inom äldreomsorgen. För den som arbetar på timmar, och är beroende av att extrapassen fortsätter att trilla in, kommer inte våga riskera att skära sig med ledningen och den som lägger schemat. Timanställningarna skapar helt enkelt en otrygg arbetsmiljö med en tystnadskultur som blir svår att bryta. 

Vi i Vänsterpartiet vill att äldreomsorgen ska bli tryggare, både för personalen och de äldre. Men då gäller det att vi förbättrar förutsättningarna och skyddet för personal som försöker larma när de upptäcker fel och brister. Det gör vi både genom att arbeta för att öka andelen fasta anställningar och genom att utöka möjligheterna för personalen att påtala brister på deras arbetsplatser. Vi vill därför att Stockholms stad, precis som många andra kommuner, inrättar en visselblåsarfunktion dit personal enkelt kan höra av sig för att larma när saker inte går rätt till inom de verksamheter där de arbetar. 

I grund och botten behöver såklart också äldreomsorgen en bättre budget, personalen behöver uppvärderas och de äldre prioriteras upp. I Stockholm har vi ett blågrönt styre som har lovat runt men hållit tunt när det gäller äldreomsorgen. Nu är det hög tid för förändring. 

Alla äldre ska ha rätt till en bra omsorg när de behöver den och all personal som arbetar inom äldreomsorgen ska kunna känna sig trygga på jobbet. Låt oss se till att det blir verklighet.