Vårdbiträdet Stine Christophersen fick en erinran efter att i media ha berättat om missförhållanden under pandemin på Attendoboendet Sabbatsbergsbyn, vilkets avslöjades i en mycket uppmärksammad dokumentär i Sveriges Radio.

Erinran har senare dragits tillbaka och Stine Christophersen har fått en ursäkt av bolagets vd som lovat förbättringar kring meddelarskyddet.

Det var i förra veckan som en åklagare fick in en anmälan som han lämnade till polisen.

Sedan 2017 har anställda i privat vård, skola och omsorg meddelarskydd. Samma år infördes också en lag om visselblåsarskydd.

Enligt lagen om meddelarskydd får arbetsgivare inte forska efter källor som talat med medier eller straffa någon anställd som är känd som en källa.

Det är första gången som nu lagen prövas när det gäller de privatanställdas meddelarskydd.