Jag jobbar som undersköterska och undrar om min blivande nya chef/enhetschef inom regionen har rätt att ta reda på vad tidigare arbetsplats inom regionen betalat mig?

Jag läser om detta och då ser det ut som att min lön är offentlig handling, alltså att vem som helst har rätt att få ut information om vad jag tjänar. Är det verkligen rätt? Kan jag kräva sekretess på min löneinfo? Gäller inte dataskyddsförordningen om skydd för personuppgifter här?

Jag vill förhandla min egen lön och har under detta år skaffat mig många nya kompetenser. Om min lön nu är allmän handling försvårar det för mig att förhandla lön med den nya arbetsplatsen. Där vill man att min gamla arbetsplats först ska höja min lön, så att jag sedan kan sluta och ta med den till den nya. Vilket sjukt system! Offentlig löneinfo håller nere våra löner inom vården och gör det svårt att löneförhandla på egen hand. För att få upp min lön krävs det ju då att jag lämnar arbetsgivaren.

/ Kommunalare i vården

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd

SVAR: Offentlighetsprincipen är en viktig princip i ett demokratiskt samhälle och finns fastslagen i en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen. Enligt denna lag har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar, även sådana som innehåller personuppgifter.

Uppgifter om lön för anställda i en kommun är en allmän handling och ska lämnas ut om uppgiften inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

Normalt sett omfattas inte uppgifter om lön av sekretess. Dataskyddsförordningen, GDPR, skyddar fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter. Men enligt uttryckliga bestämmelser i denna förordning och i den svenska dataskyddslagen får förordningen inte tillämpas om det skulle strida mot tryckfrihetsförordningens bestämmelser om offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen gäller alltså framför dataskydds­förordningen.