I Dalarna kommer undersköterskor få går en webbutbildning och göra ett avslutande prov, rapporterar Sveriges Radio.

– Det är så oerhört stora volymer med vaccinationer framöver, inte minst i sommar, och vi vill att så många som möjligt kan göra viktiga arbetsuppgifter med bibehållen patientsäkerhet förstås, säger Roger Larsson, chefsläkare i Region Dalarna.

Även privata aktörer kommer erbjuda internutbildning i stickteknik och smittskydd för att kunna delegera uppgiften till undersköterskor.

Socialstyrelsens föreskrifter säger att det är läkare och sjuksköterskor som får injicera vaccin. Men det kan också delegeras till undersköterskor som har rätt kompetens.

– Det är ytterst verksamhetscheferna på varje vårdcentral som säkerställer att den här personen som man delegerar att ge en intramuskulär injektion till, först får utbildning och sedan att personen får visa upp att den kan utföra arbetsuppgiften, säger Roger Larsson till Sveriges Radio.