Flera regioner och privata aktörer planerar att utbilda undersköterskor för att de ska kunna jobba med vaccination mot covid-19. En av regionerna där det här kan bli aktuellt är Gävleborg.

Men Ann-Christine ”Anki” Larsson, ordförande för Kommunal Region Gävleborg berättar för KA att hon ställt frågan till Kommunals ombud ute på arbetsplatserna. Och gensvaret är inte positivt.

– De säger aldrig i livet, det ingår inte i vår utbildning. De handlar om patientsäkerheten och sedan ska de stå för det också och förklara om något händer.

Det kan ju finnas någon erfaren undersköterska som jobbar på akuten och som vill det själv, men då måste man få ordentlig utbildning.

Anki Larsson, Kommunal


Anki Larsson lyfter att det också finns en rädsla för att undersköterskornas sommarsemester ska påverkas om undersköterskor tas från vårdavdelningar till vaccinationsarbete. 

– Då ska man täcka upp för det. Och våra medlemmar behöver sin semester i sommar för de är helt slutkörda.

Är det inte bra om alla som kan bidra hjälper till så att befolkningen blir vaccinerad?

– Våra medlemmar vill inte och då kommer jag också säga nej till det här. Det måste i så fall vara frivilligt. Det kan ju finnas någon erfaren undersköterska som jobbar på akuten och som vill det själv, men då måste man få ordentlig utbildning, säger Anki Larsson.

Ami Hommel, Svensk sjuksköterskeförening.
Ami Hommel, Svensk sjuksköterskeförening.Även på Svensk sjuksköterskeförening är man kritisk till förslaget att undersköterskor ska få delegering att vaccinera. Föreningens ordförande Ami Hommel säger att de alltid är emot snabbutbildning, även för sjuksköterskor.

– Man måste ha en gedigen grund att stå på. Tekniken är inte svår, det kan vem som helst lära sig.  Men du ska kunna så mycket runtomkring, vad du gör om det kommer blod och om patienten blir dålig. Och det är sjuksköterskornas och läkarnas kunskapsområden. 

Man måste ta reda på vad det är för sjukdomar patienten har som kan interagera med det här och det är inget du kan lära dig snabbt.

Ami Hommel, Svensk sjuksköterskeförening

Ami Hommel betonar att hennes kritik inte är riktad mot yrkesgruppen undersköterskor, som är en viktig del i ett vårdteam.

– Man måste ta reda på vad det är för sjukdomar patienten har som kan interagera med det här och det är inget du kan lära dig snabbt. Du ska kunna farmakologi och det har inte undersköterskor i sin utbildning, säger hon. 

Bakgrunden till att en del regioner planerar att sätta undersköterskor på vaccinering är bristen på sjuksköterskor. Men Ami Hommel menar att det är bättre att ta in sjuksköterskor från andra sektorer, som läkemedelsindustrin eller de som är pensionerade. Bristen på sjuksköterskor är inte så stor som det framställs, menar hon. 

– Jag har själv jobbat med det här sedan i februari och jag har träffat många nya kollegor, de flesta är pensionerade. Det finns många som är villiga att ställa upp.