Vi tar det när alla är med

Om chefen kallar till enskilt samtal säg ”jag vill inte gå in i den diskussionen nu, vi tar det när alla är med”.

Ska vi ta upp det på nästa möte?

Prata ihop er före mötet så ni är fler som stödjer förslaget.

Ta med varsin person

Om alla pratar med en till person blir ni fler som stöttar varandra.

Turas om

Låt inte samma person prata utan turas om så att ni visar att ni gör detta tillsammans.

Är det så du vill ha det, att vi alla slutar?

Var förberedda om ni har en chef som säger att ni kan sluta om det inte passar.


Lena Ericson-Höijer.
Lena Ericson Höijer.

Vad är viktigast att tänka på innan jag pratar med min arbetsgivare eller chef?

–  Börja med att prata med dina arbetskamrater. Hur upplever de situationen? Finns det några du kan göra gemensam sak med? Kan någon gå med dig för att prata med chefen? Kan ni framföra krav på förändring gemensamt? säger Lena Ericksom Höijer.

Lena Ericson-Höijer.

”Så här gör du uppror på riktigt”

Debatt

– Ett tips är också att kolla med en facklig företrädare vad som gäller i den fråga som är aktuell. Det är inte alltid chefen har rätt. Att kunna säga att ”jag har kollat med facket och de har en annan syn på saken” kan göra att chefen tänker sig för en extra gång.

Hur får jag med mig jobbarkompisarna som till och med är rädda att prata med Kommunal?

–  Ordna ett möte på arbetsplatsen och prata ihop er. Hur mår ni i  dag med den arbetsbelastning som är? Med ert dåliga schema? Vad blir konsekvenserna om ni inte vågar säga ifrån?

Det är inte okej att straffa någon lönemässigt för att den klagar. Det ska framgå i medarbetarsamtalet vad en låg lönehöjning beror på och du kan också begära en skriftlig handlingsplan.

Lena Ericsson Höijer

Vad säger du till den med timanställning som påtalat brister och sedan inte får mer jobb?

–  De timanställda ska inte behöva stå längst fram när vi tar upp våra synpunkter på arbetsplatsen. Många som har vikarierat länge på en arbetsplats kan ha företrädesrätt till ny anställning utan att veta om det, om du har det kan chefen inte bara sluta anlita dig som vikarie. Ta reda på dina rättigheter, gå en facklig medlemsutbildning.

Ida Nilsson.

De tog fajten för bättre arbets­villkor

På jobbet

Jag har pratat med mitt fackombud som inte verkar bry sig och nu står jag helt ensam. Är det kört då?

–  Försök med någon annan. Ett bra sätt är att ringa Kommunal Direkt, där kan du få tips och råd i sakfrågan och uppgifter om vem du kan kontakta lokalt.

Om jag klagar är jag rädd att få sämre lön eller svårare att få semester. Kan det bli så? 

–  Det är inte okej att straffa någon lönemässigt för att den klagar. Det ska framgå i medarbetarsamtalet vad en låg lönehöjning beror på och du kan också begära en skriftlig handlingsplan. Om du inte får semester som du begärt kan du kontakta Kommunal som kan begära överläggning. Chefen måste kunna förklara vad som motiverar ett avslag.