– Många är fly förbannade. Det här är spiken i kistan. En del som jobbat i 20–30 år pratar om att säga upp sig, säger undersköterskan Amanda Krimi, som är arbetsplatsombud för Kommunal på Roma äldreboende.

Socialförvaltningen har personalbrist och hade i somras svårt att rekrytera vikarier. Därför togs beslutet att införa tre semesterperioder i stället för två. Det innebär att färre vikarier behöver tas in. Beslutet påverkar cirka 1 200 anställda. Kommunal är kritisk mot förändringen och förhandlingen med arbetsgivaren slutade i oenighet.

– Vi har ett stort bemanningsproblem. Vi går redan kort. Det sätts inte in vikarier vid korttidsfrånvaro och det är svårt att få semester utanför semesterperioden. Många blir inringda för att täcka upp. Därför har vi sett semestern som vår tid. Att skapa mer missnöje kommer inte att lösa bemanningsproblemet, säger Amanda Krimi.

Hon anser att för att region Gotland ska bli en mer attraktiv arbetsgivare måste sysselsättningsgraderna upp och fler måste få trygga anställningar.

Den första semesterperioden kommer att börja redan den 10 juni, vilket är en vecka tidigare än förra året. Den sista semesterperioden slutar den 1 september vilket är två veckor senare.

– Vi vill kunna ha ledigt tillsammans med våra familjer, säger Amanda Krimi.

Det finns också kritik mot att personalen inte fått vara delaktig innan beslutet togs, något som Kommunal kritiserar.

Dessutom har informationen om ändringen av semestern inte meddelats gemensamt.

– Informationen från chefer har gått ut på olika tider till olika enheter. En del har inte ens fått information. De har läst om beslutet i lokaltidningen, säger Amanda Krimi.

För att visa sitt missnöje kommer en protestmanifestation äga rum i Visby i morgon lördag. Det kommer att finnas en protestlista för både personal och allmänhet att skriva på. Listan ska överlämnas till politiker och chefer på socialtjänsten. Amanda Krimi är en av talarna på manifestationen.

– Vi vet att beslut redan är fattat, men vi vill visa vårt missnöje. Vi vill inte ha det här. Om vi bara står tysta biter vi oss själva i svansen, säger hon.

Marica Gardell är socialdirektör på region Gotland. Hon säger till KA att det har varit en lång process kring att få vikarier till semesterperioden. De haft rekryteringskampanjer och provat att betala medarbetare för att skjuta upp sin semester.

– Vi ser nu ingen annan lösning än att ha tredelad semesterperioden. Vi är överens med Kommunal om att arbetsmiljön under semestern inte varit bra eftersom vi inte får in tillräckligt med vikarier. Jag har full förståelse för att det väcker starka reaktioner.

Kommunal är kritiskt till att personalen inte gjorts delaktig i processen innan beslutet.

– Det är olyckligt. Vi har gått den gängse vägen med samverkan och gjort riskbedömning, men vi får ta till oss detta och fundera över hur vi kan öka delaktigheten, säger Marica Gardell.

Efter sommaren kommer semesterförändringen att utvärderas.