Redan 2016 tog Kommunal i Falköping initiativ till en namninsamling för att få betalda arbetskläder för anställda i förskolan. Även Lärarförbundet var med och tryckte på.

– Även föräldrar skrev på. Det var flera som inte visste att vi fick betala våra kläder själva, säger Camilla Sjöberg, facklig-politisk ansvarig för Kommunal i Falköping.

Namnunderskrifterna lämnades sedan till politiker i kommunen. I december klubbades beslutet. Från den 1 januari i år får all fastanställd personal två kläduppsättningar: ett regnställ och ett vinterfodrat ställ. Budgeten för i år är på 550 000 kronor.

– Det är jättekul, säger hon.

– Det står i läroplanen för förskolan att vi ska bedriva pedagogisk verksamhet både inomhus och utomhus. Med tanke på arbetsmiljöproblemen med stora barngrupper så är vi mer utomhus. Vi delar upp oss mer och då blir utomhus ytterligare ett rum i miljön.

Just nu har ett par förskolor fått använda kläderna i ett testförsök. Därefter kommer alla fastanställda kunna hämta ut sina kläder.

– Hellre att det tar lite tid och bli bra än tvärtom, säger Camilla Sjöberg.

Även om det är den fast anställda personalen som i första hand ska få kläderna ska inte vikarier bli utan.

– Det kommer finnas någon extra uppsättning att låna på förskolorna. Om någon blir sjukskriven en längre tid får vikarien låna de kläderna.

Även om Kommunal och förskolepersonalen är glad över beslutet är det inte helt nöjda. De anser att skor borde ingå. Hemtjänstpersonalen i Falköping har nyligen fått det.

– Det blir nästa steg. Det finns alltid saker att kämpa för, säger Camilla Sjöberg.