KA har berättat om att vissa anställda i hemtjänsten i Västerås har fått ta ut semester eller kompledigt för att få vaccinera sig på arbetstid. Kommunal reagerade kraftigt mot det och anser att det är helt oacceptabelt.

Vård- och omsorgsdirektören Tobias Åsell sa också till KA att det inte är meningen att medarbetare ska behöva ta ut semester för att få vaccinera sig.

Nu har staden beslutat att betala tillbaka semester till de som varit tvungna att ta ut det för att få vaccinera sig på arbetstid.

– Vi har hjälp av Kommunal att identifiera dessa medarbetare och vi hoppas att alla som detta är aktuellt för hör av sig endera direkt till oss eller till Kommunal, skriver Tobias Åsell i ett mejl.

Det gäller också om det kommer till stadens kännedom att anställda har fått ta kompledigt. Staden har gått ut med information till alla berörda chefer.

Kommunal i Västerås tycker att det är bra att arbetsgivaren ändrat sig.

– Vi är nöjda med det, men de borde ha lyssnat på oss från början, säger Hannah Widmark, sektionsordförande.