Vaccineringen av personal och brukare inom hemtjänsten i Västerås har startat. I Västerås får personal boka tid på särskilda vaccinationsställen via 1177. Kommunens linje är att bemanningen måste säkerställas och därför finns inget löfte om att personalen ska få vaccinera sig på arbetstid.

Nyligen fick Kommunals sektion i Västerås signaler om att ett par medlemmar fått ta semester eller tjänstledigt för att vaccinera sig, vilket P4 Västmanland var först med att rapportera om.

Kommunalarbetaren har pratat med en anställd i hemtjänsten som vill vara anonym.

– Det har varit krångligt att vaccinera sig. Min chef sa att vi inte fick göra det på arbetstid för att vi är underbemannade.

Den första dosen tog hon på en ledig dag. Samtidigt fick hon en tid för dos två. När hon såg att det var på en arbetsdag försökte hon boka om, men det gick inte.

– Jag frågade min chef hur jag skulle göra och om jag skulle ta en semesterdag och då sa hon ja. Det känns tråkigt, men jag ville inte bråka.

Det här är helt oacceptabelt, anser Kommunal.

– Kommunen har skött det här väldigt dåligt. Vi har lyft i samverkan med arbetsgivaren att vi är kritiska mot att det ser så olika ut på arbetsplatserna. Vissa har fått reseersättning, vissa har fått ta semester, andra har fått vaccinera sig på arbetstid med lön, säger sektionsordförande Hannah Widmark.

Hon har nu bett alla arbetsplatsombud att kartlägga hur det ser ut eftersom Kommunal misstänker att det är fler än de som hittills hört av sig som behövt ta semester eller tjänstledigt.

Är det möjligt att vaccinera sig på arbetstid utifrån en dialog med sin närmsta chef är det helt okej, men är det inte möjligt då får man gå på sin fritid.

Tobias Åsell, direktör för vård -och omsorgsförvaltningen

Kommunal anser att kommunen borde ha samordnat vaccineringen centralt så att det blir lika för alla. Som det är nu är det upp till chefens goda vilja om man får vaccinera sig på arbetstid, menar Hannah Widmark.

– Anledningen till att vi känner oss extra förbannade på att våra medlemmar får ta semester eller av sin ledighet är ju för att de har haft det extremt tufft på sina arbeten under en väldigt lång tid. Medlemmarna behöver all ledighet till återhämtning och tid med sina nära och kära, säger hon.

Tobias Åsell är direktör för vård- och omsorgsförvaltningen i Västerås stad och säger till KA att det inte är meningen att man ska behöva ta semester för att kunna vaccinera sig.

– Är det möjligt att vaccinera sig på arbetstid utifrån en dialog med sin närmsta chef är det helt okej, men är det inte möjligt då får man gå på sin fritid. Det är inte så att vi satt ett krav på att man ska ta ut semester eller tjänstledigt. Vi håller på att utreda det nu i dialog med Kommunal, säger han.

Kommunal menar att det ser alldeles för olika ut på olika arbetsplatser.

– Vissa variationer är inget konstigt, men när det gäller det som du berättar för mig om milersättning till exempel, där behöver tänka lika. Vi har inte fått de signalerna i facklig samverkan tidigare.

SKR förordnar en generös inställning från arbetsgivarna och anser att anställda i kontaktyrken bör få vara lediga med lön för att kunna vaccinera sig. Varför gör ni inte så i Västerås?

– Vi har haft en dialog med stadsledningen och HR och då landade vi i att man inte får ersättning för att man vaccinerar sig på fritiden, då är man ju ur tjänst så att säga. Men vi är angelägna om att så många som möjligt ska vaccinera sig för att skydda de utsatta grupperna och sig själv, säger Tobias Åsell.

Fotnot: Efter att artikeln publicerades har Västerås stad beslutat att betala tillbaka semesterdagarna.