– Yrkeserfarenhet och yrkesutbildning ska löna sig. Vi har valt att rikta lite större ökningar till dem som har mer yrkesvana, säger Jonas Nilsson, ombudsman, Kommunal.

En nyhet är att arbetsgivaren ska börja göra inbetalningar till avtalspensionen. Det gynnar de yngre. Idag görs första inbetalningen vid 25 års ålder, nu sänks åldern i tre steg så att första inbetalningen sker vid 22 års ålder.

En annan förändring är att permission, alltså kort ledighet med lön, nu också gäller om den anställdes sambo drabbas av plötslig svår sjukdom, dödsfall och vid begravning.

– Vi har fått in sambo som nära anhörig, det är ett stort steg att få avtalet mer moderniserat, säger Jonas Nilsson.

Avtalet har också fått ett förtydligande när det gäller uppsägningstiderna. När arbetsgivaren säger upp varierar uppsägningstiden från till sex månader utifrån hur länge man har varit anställd. När man som anställd säger upp sig gäller en månad.

Nytt i avtalet är även att den som är provanställd och varit frånvarande en längre period kan få provanställningen förlängd med motsvarande tid.

Mer om avtalet

Kommunals avtal med Almega Tjänsteföretagen för hästskötare och övrig personal hos trav- och galopptränare gäller från den 1 januari 2021 till den 31 maj 2023.

Löneökningar:

Den 1 januari 2021 höjs den utgående lönen med 716 kronor för den som är heltidsanställd den 31 december 2020.

Den 1 juni 2022 höjs den utgående lönen med 574 kronor för den som är heltidsanställd.

Höjning av tarifflöner:

Anställda som fyllt 16 år:

Den 1 januari 2021: 17 484 kronor.

Den 1 juni 2022: 17 822 kronor.

Anställda som fyllt 17 år:

Den 1 januari 2021: 18 693 kronor.

Den 1 juni 2022: 19 055 kronor.

Anställda som fyllt 18 år:

Den 1 januari 2021: 22 818 kronor.

Den 1 juni 2022: 23 308 kronor.

Anställda med 3 års yrkesvana:

Den 1 januari 2021: 24 870 kronor.

Den 1 juni 2022: 25 405 kronor.

Anställda med 5 års yrkesvana:

Den 1 januari 2021: 25 369 kronor.

Den 1 juni 2022: 25 914 kronor.

Övrig personal:

Den 1 januari 2021: 23 721 kronor.

Den 1 juni 2022: 24 231 kronor.

Ersättningar och tillägg:

Den 1 januari 2021 höjs alla ersättningar och tillägg med 2,74 procent.

Den 1 juni 2022 höjs alla ersättningar och tillägg med 2,15 procent.