Det är litet avtal, som berör cirka 250 anställda i sex olika företag, däribland en del anställda vid Globen i Stockholm. Förutom löneökningarna är i princip den enda förändringen att LO:s och Svenskt Näringslivs uppgörelse om tidigare inbetalning till avtalspension förs in i avtalet.

Det innebär att åldern för inbetalning till avtalspension sjunker stegvis från 25 till 22 år.

Den andra löneökningen i avtalet är från och med den 1 juli 2022 på i genomsnitt 549 kronor.

Lönerna förhandlas lokalt och fördelas individuellt, ingen är garanterad en viss löneökning.

Ersättningar och lägstalöner höjs också med 5,4 procent under perioden den 1 februari 2021 och den 1 juli 2022.

Avtalet gäller till och med den 30 juni 2023.